Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Högsåsen Narven i Tiveden ekonomiska förening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1993

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Gullspång kommun
Hova distrikt

med invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ulf Sandberg
Högsåsen Narven i Tiveden ekonomiska förening
Långgatan 7
54832 Hova

Tel. 1: 050630405
Tel. 2: 0702239042

Verksamheten

Kultur

Bedriver lokalhistorisk forskning. Producerat filmen "När rödjorden blev guld" om det medeltida rike som fanns i Tiveden och norra Vadsbo grundat på järnproduktion.Initierat och byggt upp det årliga nio dagar långa kultur o naturarrangemanget "Sköna Maj" som bedrivs av lokala aktörer i delar av fem kommuner i två län. Startade 2010. År 2013 deltog 60-talet aktörer med aktiviteter.Bland föreningens egna arrangemang gör är bygga o kola kolmila varje höst.

Lokal utvecklingsplan

"Bygdeplan för nordvästra Tiveden" framarbetad 2012.

Miljö & Natur

Sköter o underhåller o utvecklar naturreservatet Högsåsen, som ägs av Gullspångs kommun och som Länsstyrelsen Västra Götaland har ansvaret för.

Skapa jobb/Företagande

Är en av 40-talet aktiva lokala aktörer i det gemensamma lokala utvecklingsarbetet som bedrivits sedan år 2004.

Stimulera inflyttning

Är en av 40-talet aktiva lokala aktörer i det gemensamma lokala utvecklingsarbetet som bedrivits sedan år 2004.

Turism

Är en av 40-talet aktiva lokala aktörer i det gemensamma lokala utvecklingsarbetet som bedrivits sedan år 2004.

Vandrings- & Ridleder

På Högsåsen har föreningen skapat en Vandringsledscentral som omfattar fjorton, 14, olika leder mellan dryga kilometern till 25 km. Allt som allt finns 13 mil leder. Etapperna börjar och slutar vid Högsåsen.Ridleder Tiveden skapades år 2006. Omfattar 2013 inte mindre än 30 mil leder.

Uppdatera förening

Anmäl förening