Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Stiby & Gärsnäs Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2010

Finns i

Skåne län
Simrishamn kommun
Stiby distrikt

med 1000 invånare.

Adress


Kontaktperson

Carina Olsson
Stiby & Gärsnäs Byalag
Pilgatan 6
27261 Gärsnäs

Tel. 1: 0414-50735
Tel. 2: 0768507341

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad, Påsk bassar,

Kultur

Just nu är vi engagerade i möllan som kommunen vill sälja till oss

Miljö & Natur

Ordnar miljödag en gång om året tillsammans med låg och mellanstadie skolan i Gärsnäs där vi städar upp i byn.

Nyhetsbrev

Skickas ut tre ggr/ år där vi skriver om olika saker som hänt och skall hända

Samlingslokaler

Byalaget har med hjälp av sponsorer i byn byggt en gemensam grillplats med bänkar och bord för ca 60 personer som vi sköter och underhåller

Trivsel/Fester

Vi ordnar en tipsrunda två gånger om året varav den ena är på sommaren och avslutas med en grillkväll, sedan ordnar vi Höstfest en gång/år med levande musik och lite spontana grillkvällar på byns grillplats.

Uppdatera förening

Anmäl förening