Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hallaryds Fiber Ek. Förening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2012

Finns i

Kronobergs län
Älmhult kommun
Hallaryd distrikt

med invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Åsa Dahlström
Hallaryds Fiber Ek. Förening
Ulvberga Tunneby 1
343 96 Hallaryd

Verksamheten

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Genom att via fiberprojektet arbeta med de som i dag bor utanför Sverige, men äger en fastighet i Hallaryd, hoppas vi att det ska öka deras intresse för bygden och öka deras möjlighet att förlänga sin vistelse och kanske även locka dem att flytta hit permanent.

IT

Vi arbetar med fibernätsprojektet för att öka möjligheten att utveckla bygden och få den yngre befolkningen att stanna kvar och även locka yngre att flytta in. Dessutom skapas trygghet för den äldre med fast telefon och möjlighet för trygghetslarm via fibernätet. Vi arbetar med att bygga ut fibernätet i takt med att nya intressenter hör av sig med önskemål om att ansluta sina fastigheter.

Stimulera inflyttning

Återigen hoppas vi att vårt arbete ska gynna de som idag använder Internet och lever i ett symbiosförhållande med de möjligheter som den nya tekniken innebär. Att kunna sitta i ett hus ute i skogen och ha tillgång till hela världen via Internet är en lyx som inte finns i tätorten!

Turism

Om de som idag hyr ut sina hus till turister ansluter dem till fibernätet ökar möjligheten att hyra ut längre tid då det säkert finns gäster som vill vara kvar lite till om de kan sköta en del arbetsuppgifter via mail och Internet. Även möjligheten att marknadsföra sitt hus över Internet i egen regi ökar om man så önskar.

Uppdatera förening

Anmäl förening