Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Slite Utveckling AB

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2011

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Boge distrikt

med 1400-10000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Mait Juhlin
Slite Utveckling AB
Storgatan 95
622 48 Slite

Tel. 1: 0703 423213

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Andra torsdagen i månaden Slite 100% after work på lokal inklusive samtal om företagande.

Egen affärsverksamhet

Uthyrning av kontor och verkstäder. Arrangerar möten

Samlingslokaler

Två olika

Skapa jobb/Företagande

Startat projekt energimuseum med mål att skapa centrum för rådgivning inom nutida och framtida elektrifiering.

Tagit emot studiebesök

Från politiska partier, ungdomsorganisationer, m m

Turism

ja

Uppdatera förening

Anmäl förening