Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Glemminge byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1992

Finns i

Skåne län
Ystad kommun
Löderup distrikt

med 650 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Anders Larson
Glemminge byalag
Tågarpsvägen 157
270 21 Glemmingebro

Tel. 1: 0411 160 25
Tel. 2: 070 59 160 25

Verksamheten

IT

Glemmingebro är unikt inom Ystad kommun. Vi har ett datortek med tio Internetuppkopplade datorplatser. Hit är du som medlem, fast boende eller tillfällig besökare i Glemminge, välkommen att använda IT-utrustningen för att hämta information eller betala dina räkningar via Internet. Har du dessutom ett eget web-mejlkonto, kan du skicka eller hämta dina mejl. Datorteket är öppet måndag 14-18 och onsdag 15-19 eller efter överenskommelse.

Miljö & Natur

Grön och säker gatumiljö i Glemmingebro.Projektet syftar till följande:• Visa hur en liten by kan arbeta tillsammans med bybor, företagare, kommunen och vägverket för att förändra sin närmiljö• Skapa en grön miljö i byn genom planteringar av träd, buskage och rabatter utefter den idag sterila väg 9 samt bygga dramatiska trädgårdsrum/samlingsplats på flera ställen i byn• Skapa en bättre sammanhållning i byn genom att väg 9 åter kan fungera som kommunikationslänk inom byn och mellan byns västra och östra delar (gång/cykelbana, träd, buskar, god sikt)• Förbättra trafiksäkerheten genom att dämpa trafikens hastighet genom att med träd, buskar och andra växter skapa en rumskänsla.• Inspirera fastighetsägare och företag kring väg 9 och de övriga tillfartsvägarna att ta ansvar för och göra insatser för att försköna och förbättra närmiljön.

Nyhetsbrev

Glemminge bulletinen ca 2-3ggr/år

Samlingslokaler

Medborgarhuset i Glemmingebro

Annan verksamhet

Byalagets ändamål är att värna om Glemmingebygdenstraditioner och dess framtida utveckling. Byalaget anordnaraktiviteter av skilda slag, t.ex. pubaftnar, teaterresor till Marsvinsholm,tipspromenader, grillkvällar, storbildsTV för olika evenemang.Byalaget arbetar med frågor som rör trafiken i byn, underhåll av vägar ochledningsnät.Vi samarbetar med andra byalag om vad som pågår i kommunen och somberör byarna. I Glemmingebro gäller det bevakning av frågor som rör bykrogenRäfsan, Medborgarhuset med bibliotek och Datortek samt skolan.

Uppdatera förening

Anmäl förening