Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Föreningen Hunehals Borg

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2012

Finns i

Hallands län
Kungsbacka kommun
distrikt
Kungsbacka
med 1250 invånare.

Adress

Hanhalsholmevägen
Kungsbacka

Besök hemsida

Kontaktperson

Rose-Marie Eriksson
Hela Sverige ska leva Halland
Mickelsgårdsvägen 70
439 72 Fjärås

Tel. 1: 070-6311152

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Årliga medeltidsdagar fr.o.m. 2014 i juli

Bad/Idrottsplats

Badplats Hanhals Holme

Barnomsorg

Ej

Bostäder

Ej

Butik

Ej

Egen affärsverksamhet

Caférörelse i "Isladan" kommer att starta tidigast 2016

Kommunikationer

Inga, endast med egen bil

Kultur

Hunehals Borg fanns här på 12-1300-talet. Arkeologiska undersökningar pågår regelbundet.Föredrag om medeltiden och om Hanhals 2 ggr/år.Resor i medeltidens tecken också 2 ggr/år.Dramatiserade guidningar.Teaterpjäs om prinsessan Ingeborg och Greve Jacob.

Miljö & Natur

Havet utanför är ett Natura-2000-område. Historiskt intressant miljö med en skyltad kulturvandring samt ytterligare två utmärkta vandringsleder. Långgrund badvik samt kommunala bryggor på djupt vatten. Regelbundet pågår upprensning av viken samt slyröjning i området. Stor parkeringsplats.

Samlingslokaler

Den nybyggda "Isladan", där det kommer att bli olika offentliga tillställningar samt caféverksamhet.

Skapa jobb/Företagande

Sommararbete för ungdomar, anlita guider, samt regelbunden uppstädning av området.

Skola

Samarbete har pågått med grund och gymnasieskolor samt högskolor i kommunen och grannkommuner. Pedagogiskt upplevelsebaserade skolresor/besök har organiserats.

Studiecirklar

Utbildning av guider, sykurser för medeltida kläder.

Stimulera inflyttning

Behövs inte, området är mycket populärt. Höga fastighetspriser.

Tagit emot studiebesök

Låg - mellan och högstadiebesök från olika skolor. Högskolor, flyktingförläggningar, museer, företag, föreningar m.m.

Trivsel/Fester

Medlemsmöten och funktionärsfester.

Turism

Ett nytt historiskt turistmål har skapats i Kungsbacka kommun. En barnvänlig badplats på cykelavstånd från kommunen. Bra fiskevatten. Många utländska besök, men framförallt från närområdet.Medeltidsdag i juli varje år.Regelbundna guidningar samt även vid beställning.

Vandrings- & Ridleder

En skyltad kortare skyltad kulturvandring på borgområdet.Dessutom två vandringsleder från Hunehals Borg/Hanhalsholme, Hanhals Medeltidskyrka samt Vårdkaseberg, en på 3 km och en längre på 9 km. Utmärkta med QR-koder.Geo-cashing finns på området.

Varit på studiebesök

Två besök per år till andra medeltida platser, men även besök på medeltidsdagar hos andra "likasinnade".

Annan verksamhet

Vårt motto är: "Att skapa ett besöksmål med medeltida förtecken, där friluftsverksamhet blandas med kultur"

Uppdatera förening

Anmäl förening