Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Seglora Fiber Ek. För.

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2011

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Borås kommun
Seglora distrikt

med invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Mikael Wiklund
Seglora Fiber Ek. För.
Självared 10
515 93 SEGLORA

Tel. 1: 0709-200774

Verksamheten

IT

Föreningen arbetar med att projektera ett fibernät i Seglora socken. Vi räknar med att det finns ca 300 fastigheter som kan anslutas till nätet. Projekteringen beräknas vara klar våren 2013 och nätet byggs ut under 3013 -2014

Lokal utvecklingsplan

Föreningen är initierad av Seglora byalag som har tagit fram en utvecklingsplan för området

Uppdatera förening

Anmäl förening