Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Bjurvalla Bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1983

Finns i

Uppsala län
Heby kommun
Östervåla distrikt
Heby
med invånare.

Adress

Bjurvalla
74046 Heby

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Birgitta Karlsson
Bjurvalla Bygdegårdsförening
Klostret
74046 Östervåla

Tel. 1: 0292-20004
Tel. 2: 070-2360990

Verksamheten

Samlingslokaler

Fastigheten uppfördes 1910 av Logen Morgonstjärnan och kom att fungera som IOGT-lokal under många år. År 1948 iordningställdes en källare under en del av huset. Där inreddes toaletter, bastu, dusch och pannrum. 10 år senare, år 1958, hade huset blivit för trångt för den verksamhet som bedrevs och en utbyggnad av kök samt övervåning gjordes. Hösten 1982 kallades bygdens invånare till ett stormöte för att utröna om det fanns intresse av att ta över fastigheten. Logen Morgonstjärnans medlemmar orkade inte längre med skötsel och underhåll av huset. På mötet bildades en kommitté som fick uppdraget att undersöka om det fanns intresse av att överta lokalen och bilda en bygdegårdsförening. En interimsstyrelse bildades och våren 1983 kom Bygdegårdsföreningen att bildas med interimstyrelsen som första styrelse. Två år senare köpte föreningen lokalen och anslöt sig till Bygdegårdarnas Riksförbund. År 1993 gjordes en renovering då toaletterna flyttades upp i markplan i en utbyggnad mot söder. En ny entré med ramp gjordes.

Annan verksamhet

Ja

Uppdatera förening

Anmäl förening