Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

FemNet

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2003

Finns i

Skåne län
Malmö kommun
distrikt

med invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Viia Delvéus
FemNet
Oxievångsvägen 212
238 39 Oxie

Tel. 1: 070-749 40 28

Verksamheten

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Projekt:- Lokal utveckling, Från idé till handling, tillsammans med bl a Skånes Regionala ResursCentrum för kvinnor.- Besöksnäring, Idébank för närturism (Staffanstorp)- Kvinnors livsvillkor i stad och i glesbygd (jämställdhet). - Arbetslöshet, kvinnor 55+, Teamwork- Från idé till utveckling, Landsbygdskraft för lokal utveckling på Söderslätt, Leaderprojekt- Kvinnor i Bara härad, med Bara Härads Hembygdsförening och Hela Sverige ska leva Skåne- En resa om socialt företagande - för internationellt utbyte och nätverkande, Jämställdhetsmyndigheten

Kultur

Kulturcaféer/berättarcaféer någon gång per månad

Skapa jobb/Företagande

Projekt inom arbetslöshet/arbetsskapande

Studiecirklar

Flertal

Turism

Projekt ang närturism (Staffanstorp)

Utbildning/Kompetensutveckling

Haft seminarier, kurser o d inom projekten

Varit på studiebesök

Flertal

Äldreomsorg

Drivit "Passion för livet" - seminarier tillsammans med bl a Röda Korset. Målgrupp 55+

Uppdatera förening

Anmäl förening