Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Stockbacken-Gruvberg Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2011

Finns i

Örebro län
Ljusnarsberg kommun
Ljusnarsberg distrikt

med 5000 invånare.

Adress


Kontaktperson

Carl-Göran Gustafsson
Stockbacken-Gruvberg Byalag
Gruvberget 118
714 32 Kopparberg

Tel. 1: 0580-320 61

Verksamheten

IT

Gräver ned kanal för fiber

Lokal utvecklingsplan

Deltar i kommunbygderådet för Ljusnarsbergs kommun.

Trivsel/Fester

Gökotta

Uppdatera förening

Anmäl förening