Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Agebo Byförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Kalmar län
Nybro kommun
Madesjö distrikt

med invånare.

Adress


Kontaktperson

Lotta Jonsson
Agebo Byförening
Agebo 103
382 96 Nybro

Tel. 1: 0481-22144

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

I Agebo ha vi ett årligt arrangemang som kallas AgeboDagen. Detta arrengeras av Agebo Aktivitetsgård och byföreningen brukar medverka på olika sätt under dagen.

Bad/Idrottsplats

Byn ha en "allmän" badplats där vi bruka träffas. Den är till för byn och ägs av en enskild markägare.

Kommunikationer

Buss 2ggr/dag

Kultur

Byföreningen har skrivit en bok om byn och även skrivit i Madesjö hembygdskalender. Just nu görs en inventering av boplatser och andra intressanta platser i byn som sedan ska få skyltar och en vandringsslinga ska göras upp.

Lokalt kapital

Föreningen får inkomster genom medlemsavgifter samt försäljning av Agebo boken.

Miljö & Natur

Här finns även en fiskeriförening för Agebo med flera byar.

Studiecirklar

Vi ha haft studiecirkel när boken gjordes.Vidare ha vi haft förbyggande brandkunskap och första hjälpen kurser.

Trivsel/Fester

Vi ordnar träffar och fester flera gånger under året.Gökotta vid sjön med kaffe och korv.Midsommarfest i "Olles hage".Byfest brukar det också bli någon gång under året. Alla jämna födelsedagar är självklara höjdpunkter liksom de årliga dam och herrmiddagarna.

Turism

I byn finns Agebo Aktivitetsgård och Spa som driver turist företag.

Varit på studiebesök

Byföreningen ha varit på Ölands örtagård på studiebesök.

Vägar/Mackar

Är med i en vägsamfällighet.

Uppdatera förening

Anmäl förening