Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Örsjö Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2010

Finns i

Kalmar län
Nybro kommun
Örsjö, Småland distrikt
Örsjö
med ca. 700 invånare.

Adress

Centralvägen 7
38290 Örsjö

Besök hemsida

Kontaktperson

Roy Runmark
Örsjö Byalag
Växjövägen 17
382 90 Örsjö

Tel. 1: 0481-200 24
Tel. 2: 070-325 06 62

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Den 22 maj anordnar Örsjö Byalag en marknad vid Örsjö skola.

Barnomsorg

Arbetar för att kommunen ska erbjuda alla örsjöbarn plats på dagis/fritids i Örsjö skola.

Bostäder

Arbetar för att kommunen ska bygga äldreboende i Örsjö. Många äldre vill bo kvar i bygden, men det finns idag inga alternativ. Samtidigt frigörs då villor för inflyttning av barnfamiljer.

Butik

Byalaget tillsammans med Landsbygdsmentorerna och Tillväxtverket driver på att få till en butik/servicepunkt i Örsjö vid RV 25.

Egen affärsverksamhet

Nej

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Arbetar för att öka mångfalden och integrationen.

IT

Inget vi driver idagsläget

Kommunikationer

Örsjö Byalag driver frågan om att det ska byggas en perrong samtidigt som Vägverket bygger ett mötesspår i Örsjö. Vi vill ha en pendelstation i Örsjö, för att öka tillgängligheten för samtliga att kunna bo kvar i Örsjöbygden.

Kultur

I Örsjö finns det idag en stenkonstnär och en glasstudio öppnar i april. Arbetar för att i samband med butik/servicepunkt ha en turistinfo.

Lokal utvecklingsplan

Är på agendan och kommer att utarbetas under 2011.

Skapa jobb/Företagande

I samband med butik/servicepunkt kommer det att skapas fler arbetstillfällen.

Skola

Vi arbetar mycket aktivt för att behålla och utveckla skolan.

Vägar/Mackar

I anslutning till butik/servicepunkt ska det byggas en bensinmack.

Annan verksamhet

Facebooksida www.facebook/orsobyalag

Uppdatera förening

Anmäl förening