Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Kalmar Stads hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1980

Finns i

Kalmar län
Kalmar kommun
Kalmar domkyrkodistrikt distrikt

med invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Inger Adriansson
Kalmar Stads hembygdsförening
Ölandsgatan 23
39231 Kalmar

Tel. 1: 0480-162 57

Verksamheten

Kultur

Programverksamhet drivs med föredrag och berättelser, främst om personer, industrier, stadsdelar och välkända butiker. Även filmkvällar.

Annan verksamhet

Kalmar stads hembygdsförening bildades 1980 och verkar inom stadsområdet fram till gränserna för Dörby och Kläckeberga socknar. Vi sysslar med att dokumentera allt som har med staden att göra från dess grundande fram till idag. I synnerhet samlar vi på fotografier, kartor, böcker, berättelser, filmer och annat som kan bidra till att visa hur det har varit. Studiecirklar drivs för att ta tillvara medlemmarnas minnen. Ett antal småskrifter är utgivna. Stadsvandringar ger ny information från deltagarna och en möjlighet att sprida kunskaper. Regionala resor vidgar medlemmarnas hembygdshorisont.

Uppdatera förening

Anmäl förening