Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Emmaboda Golfklubb

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1976

Finns i

Kalmar län
Emmaboda kommun
Vissefjärda distrikt

med invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Göran Persson
Emmaboda Golfklubb
Torggatan 30
360 60 Vissefjärda

Tel. 1: 070-311 74 77

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Golfens Dag anordnas årligen.Vi har i samband med olika arrangemang anordnat loppmarknader.

Bad/Idrottsplats

Idrottsanlägning med golf som aktivitet.Vi har på anläggningen även en campingplats med 20 elplatser samt grillplats, brygga och badplats.

Barnomsorg

Inte för närvarande men det har diskuterats

Bostäder

Egna stugor för uthyrning med plats för 35 upp till personer.I anslutning till anläggningen finns även bostäder i den intilligande prästgården.

Butik

Se nedan.

Egen affärsverksamhet

På anläggningen finns restaurang och affär för utrustning och kläder.

IT

Hemsida, facebook.

Kultur

Området där anläggningen ligger finns omnämd i skrifter redan på 1500-talet. Området som är på 54 ha har tidigare tillhört kyrkan. Här har funnits ett stort antal torpställen till kyrkan. På området finns även ett stort antal gamla ekar som är flera hundra år gamla.

Lokal utvecklingsplan

Inom Golfklubben finns en utvecklingsplan som innebär att vi hela tiden försöker att utveckla anläggningen. Det senaste är att vi har genomfört ett stort Lederprojekt med en total kostnad på ca 2.8 miljoner. Nästa stora projekt är att vi kommer att satsa på handikappidrotten.

Lokalt kapital

Genom alla de projekt som vi har genomfört så har vi också erhållit flera lokala bidrag.

Miljö & Natur

Vi satsar mycket på miljön och naturen. Hela anläggningen består av ca 54 ha. För att kunna bevara miljön för framtida generationer så har vi tagit fram en naturvårds- och skötselplan över hela området. Naturen är fantastisk med mycket ekar, vatten och ett stort djurliv.

Nyhetsbrev

Klubben ger årligen ut en klubbtidning till sina medlemmar.Vi har egen hemsida och är aktiva på facebook.

Omställning/Energi

Vi har genomfört en energiinventering av hela anläggningen. Detta har inneburit att vi har satsat på vissa riktade delar för att spara energi.

Samlingslokaler

Samlingslokaler finns inom området. En del av dessa hyrs löpande ut till allmänheten.

Skapa jobb/Företagande

Vi har för närvarande 4 personer anställda på helårsbasis. Vi hyr även in lokal arbetskraft. På sommarhalvåret sysselsätter vi ca 15 personer på anläggningen.

Skola

Vi har ett nära samarbete med grundskolorna i Vissefärda och Emmaboda.Vi har också ett samarbete med gymnasieskolan i Emmaboda. Där man har en särskild linje för golfen. Detta samarbete sker hela året eftersom man på vintern tränar i vår golfhall och på sommaren tränar man ute på golfbanan.

Studiecirklar

Studicrklar pågår löpande inom olika områden.

Stimulera inflyttning

Vi vet att flera familjer har valt att flytta till orten enbart på grund av vår verksamhet. Kommunen anväder det även i sin marknadsföring.

Tagit emot studiebesök

Vi har blivit mycket uppmärksammade i samband med det Lederprojekt som vi har genomfört och med anledning av detta haft många studiebesök.

Trivsel/Fester

Under 2012 hade vi genomfört en stor invigning av vår nya stugby och friluftsområde för hela kommunens invånare.Utöver detta så har vi löpande trivselarrangemang för våra medlemmar.

Turism

Vi är mycket engagerade i turismen. Vi är en av kommunens större turistattraktioner med ca 5000 besökare per år.

Ungdomsverksamhet

En stor ungdomsverksamhet med ca 75 ungdomar i löpande verksamhet och träning.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi deltar i flera utbildningar årligen både för styrelse, medlemmar och anställda.

Vandrings- & Ridleder

En av ortens mest populära vandringsleder går genom området.

Varit på studiebesök

Ja vid ett flertal tillfällen.

Vägar/Mackar

En mycket fin väg går genom hela området, Denna är ortens mest använda strövled.

Äldreomsorg

Ortens pensionärer använder flitigt den boulebana som vi har byggt.

Annan verksamhet

På sommaren går en kanotled utanför anläggningen. Vi hyr ofta ut våra stugor till dessa.På vintern finns här skidspår som används flitigt.Vi håller på och ser över om vi kan utveckla anläggningen ytterliggare.

Uppdatera förening

Anmäl förening