Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Tångeråsa Bygdeförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1986

Finns i

Örebro län
Lekeberg kommun
Tångeråsa distrikt

med 85 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Urban Larsson
Tångeråsa Bygdeförening
Gullberga
716 91 Fjugesta

Tel. 1: 0582-711 13
Tel. 2: 0706-79 58 23

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Arrangerar Tångeråsadagen alltid 1:a söndagen i september. Hantverksmarknad,konstutställning,musikunderhållning,gilledans,visning av kyrkan och bygdemuseum,loppis,servering,visning och av gamla traktor och redskap mm.

Kultur

Det finns en historiekommitté sam arbetar med att bevara Tångeråsa sockens historia. Arrangerar gökotta som numera blivit en kombination med torpvandring, vi besöker olika gårdar och får ta del av dess historia. Museeikommitté ansvar för bygdemuseum där det även finns en skolsal, varje år kommer 3:e klass från Lekebergsskolan på besök.

Lokal utvecklingsplan

Är med i projekt Framtid Tångeråsa som är ett samarbetsprojekt mellan tångeråsa Bygdeförening, Edsbergs församling (sockenråd och Tångeråsa kyrka och dess historia) Tångeråsa kyrkliga syförening och lokala företagare och är till för bygdens utveckling. Föregående år började det som ett leader-projekt, utifrån projektet har det kommit ideér/förslag hur man kan utveckla bygden.

Lokalt kapital

Naturen: Här finns ett par områden som sticker ut, Trystorps ekäng och Skagershultsmossen, fågeltornet vid VästkärrKulturen: Tångeråsa, en mycket unik träkyrka. Sockencentrum och bygdegården med sitt bygdemuseum.Social sammanhållning samt människors engagemang och bredvillighet att hjälpas åt.

Miljö & Natur

Naturen: Här finns ett par områden som sticker ut, Trystorps ekäng och Skagershultsmossen, fågeltornat vid Västkärr.Kulturen: Tångeråsa, en mycket unik träkyrka. Sockencentrum och bygdegården med sitt bygdemuseum.

Nyhetsbrev

Tångeråsingen: Det senaste året har det getts ut nästan varje månad, där det beskrivs vad som är på gång i bygden och en lägesrapport från projekt Framtid Tångeråsa.

Samlingslokaler

Tångeråsa bygdegård och Tångeråsa Församlingshem.

Tagit emot studiebesök

Vi tar emot besökare till bygdemuseumet, ibland tillsammans med kyrkan.

Trivsel/Fester

Det finns en festkommitté som arrangerar olika festarrangemang.

Turism

Tångeråsa kyrka är ett populärt besöksmål, vi har sommaröppet i bygdegård och kyrka 3 söndagar på sommaren. I år kommer det att arrangeras sommarkyrka i Tångeråsa.

Vandrings- & Ridleder

Vi håller på med att inventera gamla stigar. Både likvägen och prästastigen som går över Skagershulsmossen är stigar som man kan vandra på. Bygdeföreningen och Tångeråsa sockenråd har iordningställt nya spänger utmed präststigen till Björkön.

Uppdatera förening

Anmäl förening