Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Östra Ryd Bygdens Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2008

Finns i

Östergötlands län
Söderköping kommun
distrikt

med 1200 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Östen Johansson
Östra Ryd Bygdens Byalag
Rosenberg
61496 Östra Ryd

Tel. 2: 070-540 73 03

Verksamheten

Butik

Har startat en förstudie för att om möjligt starta upp en nedlagd butik och bränslestation.

IT

Har startat ett projekt för att, tillsammans med Söderköpings kommun, installera fiberoptiskt bredbandsnät.

Kommunikationer

Tagit initiativ till anläggning av gång och cykelbana so är under byggnad och skall bli färdig våren 2011.

Omställning/Energi

Projekterat och upprättat upphandlingsu¨nderlag för närvärmeanläggning, med flispanna och möjlighet att ansluta biogasanläggning, i tätorten, som kommunen har övertagit.

Stimulera inflyttning

Påbörjat framtagning av nya byggbara tomter

Vägar/Mackar

Påbörjat en förstudie tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland om planering av ny mack i Östra Ryd

Uppdatera förening

Anmäl förening