Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Vretstorps Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2009

Finns i

Örebro län
Hallsberg kommun
Viby, Närke distrikt

med ca 1000 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Torbjörn Åkesson
Vretstorps Byalag
Knölagatan 46
694 50 Vretstorp

Tel. 1: 0705949112

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vårt byalag samarbetar med redan etablerade föreningar, organisationer och företag på orten.Vi arbetar för ökad förståelsen mellan olika generationer och grupperBidrar till en levande landsbygd.Bidrar till en ökad trivsel på orten.Påverkar beslutsfattare i frågor som rör boende, service, trivsel, miljö, trafik, kommunikation, framtid….Öppnar upp för kultur.

Nyhetsbrev

Meddelar oss till våra medlemmar i "Vi i Viby". En tidskrift som kommer ut med 4 nummer per år.

Annan verksamhet

Föreningens syfte är att verka för bygdens gemensamma intressen.Föreningen är ett påtryckningsorgan gentemot kommun och andra myndigheter.Föreningen skall verka genom egna aktiviteter och genom samarbete med andra föreningar, organisationer och företag i bygden.

Uppdatera förening

Anmäl förening