Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Älmeboda Centerkvinnor

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1938

Finns i

Kronobergs län
Tingsryd kommun
Älmeboda distrikt

med 900 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Britt-Louise Berndtsson
Älmeboda Centerkvinnor
Strånganäs Lindkullen
360 23 Älmeboda

Tel. 1: 0477-620 96
Tel. 2: 073-844 92 16

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Deltar i Landsbygdens dag varje år.

Barnomsorg

Skrivit motion om och fått igenom familjedaghem som företagsidé, den s k Hedemoramodellen. Kan även användas som nattis. Motionerat om och fått igenom kostpolicy i kommunen.Se även längst ned under våra erfarenheter.

Bostäder

Drivit på inom politiken för nybyggnation av lägenheter och de är på plats.

Butik

Uppmuntrar den lokala livsmedelshandlaren som utvidgar sin verksamhet till närliggande orter.Handlar där vid egna arrangemang i stor utsträckning.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Centerkvinnornas grundtanke är just jämställdhet. Det är därför vi finns till. Att se saker ur flera perspektiv. Jämställdhet gäller för båda könen och med båda könen.

IT

Driver på kommunala beslut som leder fiberbredbandsutbyggnaden framåt i Tingsryds kommun och angränsande bygder. Stöttar och driver den lokala utvecklingen på området via byanäten Strongnet och Älmeboda Fiber.

Kommunikationer

Jobbar politiskt för t ex anropsstyrd trafik i kommunen. I övrigt se IT.

Kultur

Ordnar egna arrangemang och stöttar, driver på i kommunen.

Lokal utvecklingsplan

Varit med på ett möte, men därefter tystnade den arbetsgruppen. Deltagit i Emmabodakonferensen de två senaste åren för att knyta kontakter och få input.

Miljö & Natur

Centerkvinnorna är ju en del av det gröna Centerpartiet och bevakar därför dessa frågor t ex inom kost, kommunikationer mm samt önskar utveckla miljön kring våra tätortsnära sjöar.Motionerat om och fått igenom kostpolicy i kommunen.

Omställning/Energi

Driver på inom kommunala bostadsstiftelsen bl a och andra kommunala frågor inom området.

Samlingslokaler

Nyttjar dem och stöder på så sätt.

Skapa jobb/Företagande

Driver på om lokalt industriområde med byggnation att flytta in i. Uppmuntrar (nya) företagare genom studiebesök.

Skola

Stödjer strävanden att behålla klasser i vår bygd, liksom strävanden att starta friskola som alternativ till kommunal neddragning. Stödjer även lika villkor för kommunens elever, t ex skolskjuts betald av kommunen även för friskoleelever, dels av jämlikhet dels för miljöns skull.

Studiecirklar

Stickcafé är startat i studiecirkelform.Data för skräckslagna ges inom SV.Kör fiberbyanätets arbete som cirkel inom SV, fast det är ju inte organisationen som gör det utan kontaktperson/ordf.

Stimulera inflyttning

Stöttar andra som jobbar med detta genom kontakter och ev politiska beslut. Försöker få med i gemenskapen.

Tagit emot studiebesök

Har utbyte med andra centerkvinnoavdelningar i regionen och då t ex visat upp socknens Byahuset Valvet samt lokala kulturföretagare.

Trivsel/Fester

Ordnar grötfesten årligen med dans till orkester, hemlagat smörgåsbord mm. Ordnar även andra sociala aktiviteter.

Ungdomsverksamhet

Delar ut lokalt barnbidrag i samverkan med andra föreningar och företag i socknen. Ordnar knutsfest för ändamålet.Se även längst ned under våra erfarenheter.

Utbildning/Kompetensutveckling

Deltar i krets-, läns- och utbildningar/konferenser på nationell nivå.

Varit på studiebesök

Gör företagsbesök, oftast tillsammans med partiavdelningen samt gör studiebesök hos andra centerkvinnoavdelningar i samband med utbyte över två länsgränser.

Vägar/Mackar

Jobbar för högre vägstandard politiskt och har som mål att tillsammans med partiavdelningen fixa en laddningsstolpe för el-bilar vid lokala macken.

Äldreomsorg

Bjuder på hembakat och kaffe samt underhållning för pensionärerna i bygden och boende på servicehuset en gång per år.Jobbar för lagen om valfrihets införande i hela kommunen.Motionerat om och fått igenom kostpolicy i kommunen.

Uppdatera förening

Anmäl förening