Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Upplands Fotbollförbund

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1917

Finns i

Uppsala län
Uppsala kommun
Gamla Uppsala distrikt
Uppsala
med 128500 invånare.

Adress

Box 863
751 08 Uppsala

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Anders Winberg
Upplands Fotbollförbund
Box 863
751 08 Uppsala

Tel. 1: 018-4306071
Tel. 2: 070-3963258

Verksamheten

Annan verksamhet

Fotbollen som landsbygdsutvecklare Upplands Fotbollförbund (UFF) vill genom projektet Fotbollen som Landsbygdsutvecklare bevara och utveckla en levande landsbygd genom att få fotbollsföreningarna på landsbygden att överleva, utvecklas och få idrottsplatserna på landsbygden att bevaras. Vår förhoppning är att fler personer blir medlemmar i föreningarna och att alla, oavsett var man bor, skall kunna få utöva fotboll i närheten av sin bostadsort. UFF vill skapa medvetenhet hos föreningens medlemmar om att samarbeta med många olika aktörer är viktigt och nödvändigt för att kunna utvecklas. Att nya nätverk kring dessa frågor byggs upp genom ökad lokal samverkan och att nya arbetssätt skapas för ett fortsatt arbete efter projekttiden.

Uppdatera förening

Anmäl förening