Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Söderöns utvecklingsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2009

Finns i

Uppsala län
Östhammar kommun
Östhammar distrikt
Östhammar
med invånare.

Adress

Långalma 528
74291 Östhammar

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Anders Lindén
Söderöns utvecklingsgrupp
Långalma 528
74291 Östhammar

Tel. 1: 070-6867540

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Deltar i Söderödagen - arrangeras av Söderöns hembygdsförening och Söderögårdens bygdegårdsföreningHöstmarknad - försäljning av lokala produkter

Bostäder

Arbetar för fler boende. Kartlägger ungdomars intresse för att bo härute, intresset för + 55-boende, tillgången på tomtmark samt tillgång på odlingslotter

IT

Arbetar med att göar en hemsida för Söderön, Tvärnö och Raggarö där en rad olika aktiviteter ska lyftas fram

Kommunikationer

Arbetar med att förbättra kollektivtrafikenArbetar med bredband i form av fiberutbyggnad

Lokal utvecklingsplan

Som utvecklingsgrupp inom Östhammars kommun arbetar vi med utvecklingsfrågor, yttrar oss över kommunala remisser samt arbetar särskilt med kommunens program för en livskraftig skärgård för Gräsö samt Söderön, Tvärnö och RAggarö

Miljö & Natur

Arbetar med naturstigar inom området samt cykelvägar, ridstigar och skoterleder. Vi söker få till stånd allmänna bryggor och sjösättningsramper.

Nyhetsbrev

Ger ut SöderöTvärnytt - normalt två gånger per år men arbetar för att få in makladresser så vi även kan ge ut nyhetsbrev

Skapa jobb/Företagande

Vi arbetar för att stödja företagande inom området och kommer att ha med en presentation av företagen på vår nya hemsida

Stimulera inflyttning

Ja - se ovan

Turism

Vi arbetar med att lyfta fram vårt område - jfr den nya hemsidan

Ungdomsverksamhet

Jfr söka få fler ungdomar att bosätta sig härute

Vandrings- & Ridleder

Ja se ovan

Vägar/Mackar

Vi trycker på Vägverket för att få en bättre broförbindelse

Äldreomsorg

Jfr + 55-boenden

Annan verksamhet

Arbetar för Söderöns framtid

Uppdatera förening

Anmäl förening