Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Stånga Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1996

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Stånga distrikt

med ca 600 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Bengt Viken
Stånga Intresseförening
Stånga Almungs 519
623 60 STÅNGA

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

På våren samordnar föreningen gemensam socken-städdag för Stångas alla föreningar. Då städas det upp på allmänna sockengrönytor, idrottsplatsen, kring bygdegården och hembygdsgården. Man startar upp på alla platser samtidigt och när man är klar går man vidare till en annan plats som behöver hjälp. Dagen avslutas med gemensam korv och bröd som Rödakorskretsen grillar till alla.

Bad/Idrottsplats

Idrottsplatsen sköts av föreningen Stangmalmen.

Barnomsorg

Fritidsverksamhet finns i den kommunala skolan i socknen.

Bostäder

Föreningen samlar info om lediga hus, lägenheter, tomtmark på sockenhemsidan.

Butik

Ica-Butik finns till allas glädje mitt i socknen. Butiken hjälper föreningen att dela ut diverse infoblad till alla som bor i samhället och har postbox.Invid parkeringsplatsen vid butiken har föreningen en info-tavla med karta över socknen samt info om föreningar och företag samt socknens återkommande aktiviteter.

Egen affärsverksamhet

Föreningen har ansvar för skötseln av socknens fd fryshus som ligger intill ovan nämnda väntsal mitt i socknen. I ca 10 år har lokalen hyrts ut till hantverksföretagare som där bedrivit sommarverksamhet. Sommaren 2010 var dock sista året för denna verksamhet och framöver finns lokalen tillgänglig för andra verksamheter.

IT

Egen hemsida som berättar om företag och föreningar i socknen. "På Gång" sida där alla evenemang i socknen (som meddelats den hemsidesansvarige) läggs in. Via hemsidan skickas också ut Nyhetsbrev till prenumeranter när något är på gång i socknen (bygger också på att föreningar/skola/företag hör av sig med information till den hemsidesansvarige). Detta nyhetsbrev är mycket omtyckt av socknens deltidsboende/sommarboende som då kan hänga med i vad som händer i deras "andra värld".2011 öppnade vi en Stångablogg. www.stangasocken.blogg.se Här lägger vi in bilder tagna i socknen och alla får möjlighet att skriva kommentarer.

Kommunikationer

Stånga ligger längs kommunens linje nr 11 vilket gör att förhållandevis många bussar passerar socknens mitt. Denna väntsal är flitigt använd av både skolungdom som ska till högstadieskolor respektive gymnasieskolor i andra socknar samt av många vuxna som pendlar till arbete på andra orter. När tågstationen lades ner på 60-talet byggdes en ny väntsal som kommunen stod för skötseln av. När kommunen så ville riva väntsalen för att minska sina kostnader tog föreningen över skötseln mot ett årligt bidrag från kommunen. Ett 20-tal familjer hjälper nu till med städning och underhåll av den trevliga lilla väntsalen som också har toalett. På vårens sockenstäddag putsas fönster, de stora grönytorna kring väntsalen (gamla stationsområdet) och rastplatsmöblerna plockas fram och målas vid behov.

Kultur

För att minna om socknens järnvägshistoria, varför Stånga troligtvis är vad det är idag och ser ut som det gör i centrum idag, har föreningen tagit fram och satt upp en siluett i järn, i naturlig storlek, av ett av gotlands första lok, på det gamla stationsområdet mitt i socknen. En info-tavla berättar också om denna period i socknens historia. Arbetet har skett i nära samarbete med den sommarboende konstnären Hasse Lindroth. Loket är den första(?)installation som denna företagstäta socken har. Många är besökarna som stannar till och fotograferar sig intill loket... precis enligt vår önskan att få människor att stanna till ...Föreningen jobbar för att även få fram en vagn att sätta efter loket. Socknens hembygdsförening och idrottsförening står för det övriga kulturella i bygden.

Lokal utvecklingsplan

2008 kallades till sockenmöte där ett 50-tal sockenbor deltog i framtagandet av en SWOT-analys för Stånga.

Samlingslokaler

Socknen har bygdegård och hembygdsgård + att skolan kan nyttjas för diverse möten.

Skapa jobb/Företagande

Föreningen har tagit fram ett annonsblad där socknens alla företag finns samlade. I nuläget 34 st. Genom att visa hur många företag som faktiskt verkar i socknen hoppas vi kunna locka hit än fler företag.

Skola

En kontaktperson finns i föreningen respektive skolan (förskoleklass-klass 6) för att underlätta samarbetet mellan företag, föreningar och skola.

Stimulera inflyttning

För att hjälpa intresserade att hitta boende i Stånga uppdaterar föreningen hemsidan med info om hus/lägenheter/lokaler som är till salu/uthyrning samt vilka tomter som finns tillgängliga för husbygge. Föreningen har också en kontaktperson som intresserade kan höra av sig till för att få mer info angående boende i Stånga. Kontaktpersonen är för 2011 Stefan Stenegärd tel: 0498-482656, 070-5955327.

Trivsel/Fester

Alla som hjälpt till med skötseln av väntsalen samt de företag som under året på olika sätt sponsrat föreningens arbete med väntsalen bjuds på ärtsoppefest i november. Föreningen samordnar sockenstäddagen och dess fika.

Turism

Idrottsföreningen och föreningen Stangmalmen är delaktiga i evenemanget Stångaspelen - Gutarnas Olympiad - som går av stapeln varje år i juli.Kyrkan har många besökare. Känd för sin stora portal bl.a.Hembygdsföreningen har många besökare vid natur- och kulturstigen vid Strömmaån och i Stabbgardsänget med järnåldershusgrunder och kopia av Kylverstenen, sten med den äldsta runraden.

Ungdomsverksamhet

Föreningen drog igång samarbete mellan skola och idrottsförening samt golfklubben i socknen genom att starta upp idrottsfritids. Denna verksamhet har nu idrottsföreningen övertagit ansvaret för. Idrottsföreningen bedriver ungdomsverksamhet såsom bowling, pärk, innebandy, varpa, tennis...Golfklubben bedriver också stor ungdomsverksamhet för både in- och utsocknes ungdomar.

Vandrings- & Ridleder

Hembygdsföreningens natur- och kulturstig intill Strömmaån i socknen.

Vägar/Mackar

Statoil lade ner sin mack i Stånga för många år sedan. Föreningen har sedan dess jobbat på möjligheterna att återfå en mack till socknen. Frågan har bollats över till AB Malma som äger mark lämplig för ändamålet intill Ica-affären. Glädjen blev stor i socknen när AB Malma nappade på idén och började jobba för möjligheten att installera en mack. 2011 är alla tillstånd klara och i början av maj startade byggandet av den fristående bensinstationen ovan mark. Vanliga betalkort kommer att användas vid tankandet av 95 och diesel.

Äldreomsorg

Rödakorskretsen lämnar bidrag till pensionärer som behöver fotvård. De delar ut julblommor till sockenbor på äldreboende i andra socknar. RK-kretsen bjuder sedan ett par år också pensionärer på subventionerad julmiddag på socknens fina golfrestaurang.

Annan verksamhet

Föreningen arbetar med sockenfrågor som inte går in under de andra föreningarnas områden. Föreningen jobbar för samverkan och samarbete för att gynna trivsel, glädje och utveckling, mellan föreningar - företag - skola. Att göra Stånga synligt för oss själva, för genomresande och presumtiva nya sockenbor, står också högt på föreningens dagordning. Hemsidan. Nyhetsbrev både via internet och i brevlådorna. Annonsblad för företagarna. Sockeninfotavla. Infotavla om socknens järnvägshistoria. Välkomstbrev till nyinflyttade. Möten för föreningsordförande. 6 m hög "VÄLKOMMEN TILL STÅNGA-vepa" på vattentornet. Skötsel av väntsalen. Allt arbete i föreningen går ut på att gynna trivsel och fortsatt utveckling av socknen.

Uppdatera förening

Anmäl förening