Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Samverkarna i Östernärke

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2004

Finns i

Örebro län
Örebro kommun
Asker distrikt

med 6500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Bengt Bronner
Samverkarna i Östernärke
Örebrovägen 10
715 31 Odensbacken

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

För andra året samordnade Samverkarna 2012 en julmarknad som varje år är tänkt att arrangeras på ett nytt ställe av en annan arrangörsförening.

Bostäder

Samverkarna bygger inga egna bostäder men lobbar mot det kommunala bostadsföretaget ÖBO och sprider även information om behov och tillgängliga tomter till privata aktörer.

IT

Samverkarna driver tillsammans med medlemsföreningar frågor om t ex förbättrad och utbyggd bredband och telefoni.

Kommunikationer

Samverkarna driver tillsammans med medlemsföreningar frågor om t ex förbättrad och utbyggd kollektivtrafik.

Lokal utvecklingsplan

Samverkarna arbetar för att i samarbete med kommun och andra aktörer utveckla en eller flera lokala utvecklingsplaner för Östernärke. Föreningen har också medverkat i tillkomsten av en landsbygdsstrateg som vi hoppas inom kort kommer tillsättas. Dennes uppgift blir då bl a ta ett helhetsgrepp om kommunens utvecklingsplaner utanför tätort.

Lokalt kapital

Samverkarna driver inget eget projekt kring lokalt kapital men undersöker möjligheter att skapa förutsättningar för sådana projekt.

Omställning/Energi

Samverkarna håller på med ett projekt som går ut på att undersöka förutsättningarna för lokal biogasproduktion (och i förlängningen också en lokal biogasmack) i Östernärke.

Samlingslokaler

Samverkarna har en lokal som gratis upplåtes åt medlemmar för sammankomster, möten, kurser och annat där man samlas upp till ca 20 personer.

Skapa jobb/Företagande

Samverkarnas ryggrad är att främja företagandet bland de ca 120 medlemsföretagen. Här handlar det om att driva företagens intressen, förmedla kunskap och kompetens samt driva på utveckling i önskad riktning, framförallt inom turism och besöksnäring. Viss lotsning av företag för att hitta rätt i bidragsdjungeln förekommer också.

Tagit emot studiebesök

Samverkarna hade under hösten 2011 besök av två riksdagsledamöter som guidades runt bland ett antal företag i bygden. Tidigare har Samverkarna även initierat en rundresa i bygden för kommunens beslutsfattar.

Turism

Samverkarnas jobbar hand i hand med kommunen i syfte att utveckla, förpacka och marknadsföra turistmål samt utveckla besöksnäringen.

Vägar/Mackar

Samverkarna har varit initiativtagare och pådrivare i arbetet med att locka en bensinkedja till huvudorten. I samarbete med kommun och länsstyrelse har så en helt ny bensinmack kommit på plats.

Uppdatera förening

Anmäl förening