Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Forserums Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2005

Finns i

Jönköpings län
Nässjö kommun
Forserum distrikt

med 2.100 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Josefin Wahlström
Forserums Samhällsförening
Villagatan 11
571 77 Forserum

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Byggt och förvaltar Forserums Näridrottsplats vid Vattentornsparken.

IT

Förvaltar egen hemsida (www.foresum.eu) med information om samhället och föreningens verksamhet.

Lokal utvecklingsplan

Deltar i arbetet med den kommunala översiktsplanen för Forserums tätort som förnyas i år (2011).

Miljö & Natur

Genomför städdag i samhället en gång på våren tillsammans med Rosenholmsskolan.

Trivsel/Fester

Arrangerar årligen, tillsammans med ortens föreningsliv, nationaldagsfirande den 6 juni, luciafirande i december och knutsdans på Centrumplan i januari. 2011 deltar vi i samlat midsommarfirande i Hembygdsgården.

Turism

Trycker tillsammans med Hembygdsföreningen en presentationsbroschyr om Forserum som distribueras till turistbyråer, bussföretag m.m.

Annan verksamhet

Initierat en arbetsgrupp med deltagare från ortens föreningsliv, som gjort en förstudie för utveckliing av Frickadalen som park- och rekreationsområde. Omfattar också renovering av fabriksdammar och ekologisk statushöjning av Frickaån.

Uppdatera förening

Anmäl förening