Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Öttums hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1962

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Vara kommun
Kvänum distrikt

med Ca: 300 invånare.

Adress


Kontaktperson

Jan Knutsson
ÖTTUMS HEMBYGDSFÖRENING
Öttum, Hilagården 1
535 92 Kvänum

Tel. 1: 0511-37 00 35

Verksamheten

Kultur

Se studiecirklar.

Lokal utvecklingsplan

Föreningen är samordnare för ansökan av "Bygdepeng" från Vara Kommun tillsammans med Öttums Bygdegårdsförening,Öttums Intresseförening ochÖttums Hem o.Samhälle förening.Målet är att hålla igång och utveckla verksamma föreningar i bygden genom att samplanera verksamheterna.Samarbeta mellan föreningar. Underhåll av byggnader så att de är aktraktiva för uthyrning m.m.

Samlingslokaler

Föreningen köpte 2005 församlingsgården öttum,som tidigare varit folkskola,byggd 1978. Lokalen används till föreningens möten,studiecirklar samt uthyres till övriga föreningar i bygden till en låg hyra.

Studiecirklar

"Lär känna din bygd",= Dokumentation av jordbruksfastigheter,torp, bosättningar villor m.m. Ägare,brukare och boende.Digetalisering av gamla foton och dokument.Beskrivningar av näringslivets framväxt under nittonhundratalet.

Trivsel/Fester

Årligen återkommande aktiviteter: Årsmöte med underhållning.Tipspromenader. "Hembygdsrally"Nationaldagsfifande.Sommarresa.Grötfest med underhållning.Hemvändardag vart femte år.

Uppdatera förening

Anmäl förening