Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hela Sverige ska leva i Vimmerby kommun

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1988

Finns i

Kalmar län
Vimmerby kommun
Vimmerby distrikt
Vimmerby
med ca 8500 invånare.

Adress

Kyrkgatan 4
59895 Vimmerby

Skicka Epost

Kontaktperson

Claes Henckel
Rumskulla Sockenförening
Viggesbo säteri 130
59892 Vimmerby

Tel. 1: 0496-44055
Tel. 2: 076-82 44 066

Verksamheten

Bostäder

Har försökt och försöker påverka så det blir nybyggnation i kommunens mindre orter. Har nått framgång med detta i några fall.

IT

Har jobbat/jobbar med att alla kommundelar ska få en egen sida på kommunens hemsida.Är delaktig i kommunens planer för utbyggnad av fiberbredband.Har bildat en särskild fibergrupp som träffas med jämna mellanrum för att bl.a delge varandra erfarenheter och kalla in tjänstemän i ämnet fiber i Vimmerby kommun.

Kommunikationer

Tar ofta upp denna fråga med t.ex. kommunrepresentanter. Har bildat en arbetsgrupp med inriktning på förbättring av busstrafiken i kommunen.

Lokal utvecklingsplan

Har i samband med kommunens framtagande av Översiktsplan varit med ute i kommundelarna tillsammans med föreningar, tjänstemän och politiker för att ta fram lokala planer för de olika kommundelarna. Har god uppföljning mot kommunkontoret av dessa planer.Har gjort lokala utvecklingsplaner i hela kommunen i ett projekt som drevs av studieförbundet Vuxenskolan. Klart 20131210

Omställning/Energi

I de nya Lokala utvecklingsplanerna ska man jobba med Hållbar utveckling.

Stimulera inflyttning

Har tidigare gjort en inventering av "lediga hus" på landsbygden.

Vägar/Mackar

Försöker påverka för förbättrat underhåll av vägar. Har haft diskussioner om mackar i kommunen.

Annan verksamhet

Träffar regelbundet fyra gånger per år politiker från kommunstyrelsen. Bjuder ofta in företrädare för olika förvaltningar och andra t.ex. Turistbolaget och Leader.

Uppdatera förening

Anmäl förening