Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Gårdsjöbygdens Förening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Gullspång kommun
Hova distrikt

med 230 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Anders Persson
GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING
Järnvägsgatan 2
548 74 Gårdsjö

Tel. 1: 0706 913 734

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Loppmarknad, Auktion, Skördesfest (förs. av lokalt producerde varor)

Bad/Idrottsplats

I samarbete med Gårdsjö AIF samt Högsåsen Narven i Tividen Ek.för.

Bostäder

Disk. med kommunen rörande renovering och ev. användning såsom sommarbostäder av kommunägda lägenheter/bostäder i Gårdsjö.

Egen affärsverksamhet

Vi har fram till 1 oktober i år drivit Kafé med lönebidragsanställd personal, men p.g.a. miljöförv. krav på ombyggnationer har vi tvingats stänga kaféet och säga upp den anställde. Vi har bakat och sålt bröd. Försäljjning av smörgåstårtor mm Mindre kioskverksamhet med glass- och godisförsäljning.

IT

Arbete för att få IT till bygden är nu klart. alla som vill kan nu få det av 2 operatörer. Egen hemsida på nätet. I Gårdsjöbygdens Hus finns dator med modemanslutning till internet som man kan hyra.

Kommunikationer

Frågan om buss- och tågtider till och från Gårdsjö

Kultur

Visafton Rally Veteranmopeder, Bibliotek med ideell bemanning 1 kväll/vecka under september - juni Bibliotket är öppet även juni - aug efter ök. Vi har ockå hemlevereans av böcker till gamla/sjuka och rörelsehindrade.Friluftsgudtjänst en gång per år.

Lokal utvecklingsplan

Framtogs för 4 år sedan. Reviderad och omgjord. Ligger till grund för vår årliga verksamhetsplanering

Miljö & Natur

Älgsafari, bäversafari,Skogsvandring, Fotosfari, Gömsle vid viltrikt område. Skötsel av rastplats vid sjön Narven i samarb. med Skara Stift, Fenologiundersökning/

Nyhetsbrev

Alla hushållen inkl. sommarboende får 4-5 ggr/år ett nyhetsbrev med aktuell information. De boende har också möjlighet=rätt att delta med eget skrivet mtr. I mån av tid ger vi också ut en bygdetidning i A5-format.

Samlingslokaler

Vi har bra samlings- och möteslokaler för såväl stora som små grupper. Konferensverksamhet. Catering i samarbete med lokal restaurang.Vi har renverat lokalerna och investerat i AV-utrustning samt konfernsbord och stolar. Vi har lokaler för nöje fest och allvar.

Skapa jobb/Företagande

Genomfört ett proj med syfte att få igång Älgsafari mm

Studiecirklar

Sycirkel/syjunta tisdagarSlöjdkurser, svarvning

Stimulera inflyttning

Aktiv marknadsföring. IT. Bra kommunikationer, gott rykte.

Tagit emot studiebesök

Representanter från f´öreningen har deltagit i studiebesök och sammankomster där vi ansett oss ha behov för att dels höja vår kompetens men också för att kunna få (") nya idéer.

Trivsel/Fester

Vårfest, Midsommarfest, Kräftfest, Luciakaffe, Julbord, Julgröt

Turism

Bed & Breakfast, Proj med Älgsafari etc i samarb. med V:a Götalandsregionen

Ungdomsverksamhet

LAN Nätverksspel i våra lokaler, innebandy,biljard,

Vandrings- & Ridleder

I viss mån/liten del medverkan/deltagit i rekonincering av vandringsleder i ett större naturvårdsprojekt.

Varit på studiebesök

Vi har haft besök av andra bygdegrupper, studieförbund, politiska organisationer; C, S samt Fp

Vägar/Mackar

Frågan om bro över järnvägen; V:a Stambanan, Belysning av gator och vägar

Annan verksamhet

I anslutning till våra lokaler har vi en 18 håls mingolfbana, tennisbana som på vintern spolas till isbana, boulebana. I huset har vi biljardrum, gym, solarium, bastu.

Uppdatera förening

Anmäl förening