Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Grytgöls IK, Samhällssektionen

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1928

Finns i

Östergötlands län
Finspång kommun
distrikt

med 525 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Anders Bengtson
Grytgöls IK, Samhällssektionen
Folkströmsvägen 20
610 11 GRYTGÖL

Tel. 1: 0725-443370
Tel. 2: 0722-462870

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi arrangerar en bakluckemarknad första helgen i september varje år.

Bad/Idrottsplats

Vi har en egen idrottsanläggning med två fotbollsplaner och skidspår med mera. Vi ansvarar också för badplatsen i byn, där vi bedriver simskola. Vi har också en hockeyrink vid skolan i byn som vi ansvarar för. Sedan 2009 driver vi också ett gy. i byn

Barnomsorg

Vi stöttar barnomsorgspersonalen och bidrar ibland med aktiviteter och resurspersoner från föreningen.

Bostäder

Vi driver ett eget vandrarhem, Källgårdens vandrarhem i Grytgöl med ca 20 bädda fördelade på fyra lägenheterKontakt: 070-23 904 81

Butik

Under alla föreningens arrangemang har vi servering på Björklidens fest- och idrottsplats

Egen affärsverksamhet

Vår folkpark genererar affärsverksamhet till gagn för utvecklingen i byn. Danser, festivaler och konserter arrangerar vi själva men vi hyr också ut anläggningen till företagesevenemang och bröllop

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Har ett utvecklat samarbete med kommunens flyktingsamordnare i hopp om att få inflyttning som genererar mångfald

Kommunikationer

Försöker på verka Östgötatrafiken i diverse frågor. Turtäthet och busshållplatser med mera.

Kultur

Vi driver egen folkpark med dans, konserter festivaler och ett karnevalståg på Midsommar exemeplvis. Vi ansvarar också för en biblioteksfilial i Grytgöl

Lokal utvecklingsplan

Vi brukar presnetera föreningen och vår föreningsidé i en powerpointpresentation.

Miljö & Natur

Vi har anlagt en vandringsled i en historiskt intressant milj som vi kalla för "Gruvleden"

Nyhetsbrev

Vår medlemstidning GIK-nytt utkommer med fyra späckade nummer varje år.

Omställning/Energi

har sökt medel ur Svenska Fotbollförbundets energifond och samarbetar med kommunens energirådgivare för att nedbringa föreningens driftskostnader.

Samlingslokaler

Vi har ett nära samarbete med Folkets Hus i Grytgöl. Vi har också tillgång till dels våra egan samlingslokaler i vårt föreningskansli(inrymt i en förvärvad nedlagd konsumbutik. Vi har också en mindre klubblokal i anslutning till vår idrottsplats. just nu håller vi dessutom på med att färdigställa en komplett restaurang i anslutning till vår festplats Björkliden.

Skapa jobb/Företagande

Med allehand aktiviteter försöker vi stimulera inflyttning och nyföretagande bl a.Vi har ett väl utvcklat samarbete med AF och brukar hjälpa till med att skapa praktikplatser.

Skola

Vi har ett unikt och utvecklat samarbete med den kommunala F-6 skolan i Grytgöl. Informationsutbyten och gemensamma aktiviteter samt att vi ställer varandras lokalresurser till förfogande ä exempel på samverkan.

Studiecirklar

400 timmar om året inom allehanda områden. Vi samarbetar mycket nära SISU idrottsutbildarna.

Stimulera inflyttning

Det goda ambassadörsskpaet och den stolta invånaren i Grytgöl är de viktigaste marknadsfaktorerna för inflyttning.

Tagit emot studiebesök

Ja, kommuner, distriktsförbund inom idrotten och inte minst SISU Idrottsutbildarna visar ett stort iontresse för vår förening vilket föranlett många att göra studiebesök hos oss. Vi ha rockså arrangerat s k "Träningsläger för styrelsen" åt andra föreningar där vi påresenterar vår verksamhet.

Trivsel/Fester

Ja, självklart tar vi som medlemmar del av det stora utbudet som vi arrangerar ¨åt andra. Det ligger en glädje och en stolthet i att skapa arrangemang.

Turism

Vi arbetar för att utveckla turistnäringen i vårt område. Vi säljer bl a träningsläger med Stockholmsområdet som målgrupp

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamhet inom idrottterna fotboll, skidor och varpa. Fritidsgård och mycket mera.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi har ett tätt samarbete med SISU Idrottsutbildarna och vi har ca 400 studiecirkeltimmar varje år. Vi arrangerar också vissa egna utbildningar.

Vandrings- & Ridleder

Vandringsleden Gruvleden 10 km går i naturskön och historisk intressant område.

Varit på studiebesök

Flera intressenter som vill veta mer om vår föreningsidé söker sig till oss.

Vägar/Mackar

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra trafiksäkerheten i vårt område och har bla tagit fram en trafiksäkerhetspolicy för föreningen.

Äldreomsorg

Vi bedriver ett s k Seniorcafé som lockar ca 50 pensionärer en gång i månaden.

Annan verksamhet

Arrangemang av större tävlingar. Ex.vis SM i VArpa 2009 Eliserien i Dragkamp , en unik flergrensstafettt varje år med mera.

Uppdatera förening

Anmäl förening