Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Rejmyre Byaråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2001

Finns i

Östergötlands län
Finspång kommun
distrikt

med 850 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Per Nilsson
Rejmyre Byaråd
Indalsvägen 9
61014 Rejmyre

Tel. 1: 011-875 54
Tel. 2: 072-722 88 06

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Nej

Bad/Idrottsplats

Nej

Barnomsorg

Nej

Bostäder

Nej

Butik

Nej

Egen affärsverksamhet

Nej

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Nej

IT

Nej

Kommunikationer

Nej

Kultur

Ja

Lokal utvecklingsplan

Nej

Lokalt kapital

Nej

Miljö & Natur

Nej

Nyhetsbrev

Nej

Omställning/Energi

Nej

Samlingslokaler

Nej

Skapa jobb/Företagande

Nej

Skola

Nej

Studiecirklar

Nej

Stimulera inflyttning

Ja

Tagit emot studiebesök

Ja

Trivsel/Fester

Ja

Turism

Nej

Ungdomsverksamhet

Nej

Utbildning/Kompetensutveckling

Nej

Vandrings- & Ridleder

Nej

Varit på studiebesök

Ja

Vägar/Mackar

Byarådet driver nu tillsammans med Qstar bensinstationen i Rejmyre efter att den bensinstation som tidigare fanns lades ner.I en skrivelse till Trafikverket och kommunen påpekade Byarådet att den väg de flesta använder för att komma till arbete och skola för högre utbildning var i väldigt dåligt skick, detta har resulterat i att vägen nu är delvis åtgärdad och kommer under 2014 att få ny beläggning.Då de flesta upplever att dricksvattnet kommunen levererar till våra hushåll inte har den kvalité vi förväntar oss har Byarådet gjort en enkät och samlat in namnlistor för att med detta som underlag skrivit till kommunen. Det har nu resulterat i att en dialog förs med Finspångs Tekniska Verk som ansvarar för vattenleveransen i samhället.

Äldreomsorg

Nej

Annan verksamhet

Nej

Uppdatera förening

Anmäl förening