Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Långasjö Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1990

Finns i

Kalmar län
Emmaboda kommun
Långasjö distrikt

med 893 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Jonas Holmqvist
Långasjö Sockenråd
Hagvägen 12
361 95 Långasjö

Tel. 1: 070-665 03 76

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Nationaldagsfirande 6 juni. Jakt- och skördefest i oktober.

Butik

En stödgrupp för Lanthandeln är aktiv.

IT

Sockenrådet informerar om möjligheterna att söka bidrag till bredbandsutbyggnad.

Kommunikationer

Mobilsamåkning i Tolgs tappning har testats under 2014.Utvärdering pågår inför ev. fortsättning.

Kultur

Långasjökrönikan 2012 har getts ut i sammarbete med hembygdsföreningen.Elisabeth Bergstrand Poulsen-sällskapet har bildats 2011, dock inte i Sockenrådets regi.

Lokal utvecklingsplan

Lokal utvecklingsplan har tagits fram under år 2010.

Nyhetsbrev

Träskoposten, utkommer med 4 nummer per år.www.traskoposten.se

Omställning/Energi

En arbetsgrupp för hållbar utveckling har bildats 2011.

Samlingslokaler

Bygdegården ägs av särskild förening.

Skapa jobb/Företagande

Linnéuniversitetet har genomfört ett samarbete med bl a Sockenrådet för att studera "Långasjö-andan" - entreprenörskap och företagande i Långasjö.

Stimulera inflyttning

Ett inflyttarråd har bildats 2014

Trivsel/Fester

Årligt Nationaldagsfirande i samarbete med bygdens föreningar, företag och hantverkare.Höstfest i augusti 2013, 2014

Turism

En arbetsgrupp har bildats 2011.Sockenrådet har uppdaterat turistinformationstavlorna.

Vandrings- & Ridleder

Utvandrarleden går genom Långasjö.

Vägar/Mackar

Sockenrådet arbetar tillsammans med skolans föräldrastyrelse för att få säker gång- och cykelväg genom tätorten.

Annan verksamhet

Nattvakt i samarbete med polisen

Uppdatera förening

Anmäl förening