Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Mortorps Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1951

Finns i

Kalmar län
Kalmar kommun
Mortorp distrikt

med ca 1000 invånare.

Adress


Kontaktperson

Anders Bernhardsson
Mortorps Hembygdsförening
Runtorp 206
38899 Påryd

Tel. 1: 0480-44 30 43
Tel. 2: Mobil 070-6493913

Verksamheten

Nyhetsbrev

Informationsbladet som är vår medlemstidning utkommer 1 gång/år

Trivsel/Fester

Medverkar vid Tvärskogsdagen"Mörerundan" alla Hb-gårdar i Kalmar kommun har öppet hus med hantverkare och utställningar,kaffeserv.MidsommarfirandeFriluftsgudstjänst vid hb-gården. Hb-för. bjuder på kaffe m. hembakatTorp- och byvandring. Grötfest.

Ungdomsverksamhet

Inbjuder skolan till hb-gården med aktivitet för barnen

Varit på studiebesök

Annan verksamhet

Vi vårdar och visar:Hembygdsgården i Tvärskog med bl. a. 1700-talsbebyggelse, bod och ladugård från ett torp i Österhult.Vattenhjulkvarnen i Råsbäck, renoverad 1990. Ängslada. Jobbar med att ordna vårt lokala lantbruksmuséumKontakpersoner:Karin Carlsson tel. 0480-34187, Anders Bernhardsson mobilnr 070-6493913, Ingrid Johansson, Tfn. 0480 - 340 42

Uppdatera förening

Anmäl förening