Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Veddigevisionen

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Hallands län
Varberg kommun
Veddige distrikt

med 3500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Pelle Johansson

Trutvägen 6
43266 Veddige

Tel. 1: 0705-238750

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Har hänt. Just nu ligger det på is pga brist på ansvarig...

Kommunikationer

Skapat vår hemsida.Ny väg skall byggas förbi Veddige.

Kultur

Vi driver bygdens hemsida och ger ut en tidning. Vi arrangerar kultursammankomster, (viskvällar, filmkvällar, dans musik mm)

Lokal utvecklingsplan

Pga bygget av väg 41 förändras byns ansikte radikalt. Vi jobbar, tillsamans med Företagareföreningen för att byn ska bli än mer levande efter ombyggnaden.

Miljö & Natur

Genom lobbyverksamhet påverkar vi politiska beslut för bättre tillgång till våra naturområden (Viskans strand som är aktuell just nu)

Nyhetsbrev

Genom vår hemsida skickar vi regelbundet nyhetsbrev till prenumeranter.

Samlingslokaler

Vi har tagit över SJ:s godsmagasin och planerar att ta över Sandhems gamla skola.

Studiecirklar

Mopedbyggarkurs, Vävkurs, Lådbilsbyggarkurs mm

Stimulera inflyttning

Vi planerar att starta en marknadsföringsgrupp för att stimulera detta.

Trivsel/Fester

Med jämna mellanrum anordnar vi klubbfester (wiskyprovning, vinprovning, matkvällar mm)

Turism

Kommer inom kort. Vi har gett ut en turistkarta och undersöker möjligheterna för att marknadsföra byn.

Uppdatera förening

Anmäl förening