Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Nöre Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1984

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Ulricehamn kommun
Dalum distrikt

med 70 invånare.

Adress


Kontaktperson

Allan Myhré
Nöre Byalag
Lilla Torpet 135
523 75 DALUM

Tel. 1: 0705-727917

Verksamheten

Kultur

Byalaget har varje vecka tillsyn av jordkulan i Nöre, tillhandahåller information om jordkulan, guidar grupper vid behov,för statistik över besökare,ordnat friluftsgudstjänst och tipspromenad(tidigare även sångkvällar)

Samlingslokaler

Vi använder oftast byns äldsta fastighet för våra trivselkvällar och byastämmor.

Skola

Skolklasser besöker regelbundet jordkulan. Information ges av byalaget vid förfrågan.

Trivsel/Fester

Anordnat trivselkväll/utflykt vår och höst

Turism

Vi finns med i kommunens turistinformation på nätet och i broschyrer. Vi har en anslagstavla med turistinformation utmed byvägen

Utbildning/Kompetensutveckling

Enskilda personer i byalaget har deltagit i Ekomuseum Falbygden-Ätradalens informationsträffar

Varit på studiebesök

Skolklasser och föreningar besöker ofta jordkulan. Ibland efterfrågas guidning från oss.

Uppdatera förening

Anmäl förening