Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Harlösa Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Skåne län
Eslöv kommun
Harlösa distrikt
Harlösa
med 1150 invånare.

Adress

Lidvägen 5
24164 Harlösa

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Caj Lindblom
Harlösa Byalag
Revingev 20
241 65 Harlösa

Tel. 1: 0705/172355

Verksamheten

Bostäder

Se ovan ang stimulera inflyttning

Kommunikationer

Vi arbetar ständigt för att få till stånd förbättringar av kommunikationer och lokaltrafik

Kultur

Vi arbetar i nära samverkan med Harlösanejdens kulturgrupp.År 2006 utlystes en tävling bland lokala konstnärer om att utforma en "Harlösagåva", varefter folket i byn röstade fram "Harlösagåvan"

Lokal utvecklingsplan

BYAPLAN. Arbetet med byaplanen är slutfört. har presenterats för politiker, tjänstemän och befolkningen i byn

Miljö & Natur

I samarbetet med SLU Alnarp har vi utarbetat ett förslag tillförändring av en gammal grusgrop.Vi deltar också i Leaderprojektet "Lundaland"

Nyhetsbrev

På vår hemsida lämnas fortlöpande information

Samlingslokaler

På Byalagets initiativ bildades en stiftelse" Stiftelsen Harlösa Byahus" som köpte en tidigare banklokal vilken vi byggt om och som utnyttjas för föreningsmöten, barnkalas och andra festligheter

Stimulera inflyttning

"HARLÖSADAGEN" har bl a som syfte att visa på Harlösanejdens fördelar för boende. Vi har också under ett antal år arbete för att det skall byggas marklägenheter för äldre och ungdomar. Ser just nu ut att kunna förverkligas

Trivsel/Fester

Byalaget står som huvudarrangör för "HARALÖSADAGEN" som genomfördes för första gången sept 2007 med temat Då och Nu

Turism

Informationstavla och turistbroschyr med nejdens sevärdheter har tagits fram. En utsiktplats med "Skånes vackrasste utsikt" har under 2007 färdigställts

Ungdomsverksamhet

Vi har i byalaget bildat en ungdomssektion som är mycket aktiv

Vandrings- & Ridleder

Diskussion pågår med olika intressenter för att få tillstånd ytterligare vandringsleder

Vägar/Mackar

Vi har återkommande kontakter med kommun,vägverk och vägförening vad avser trafiksäkerhetsåtgärder mm

Äldreomsorg

Har träffat en övernskommelse med Brahehälsan om att vaccination mot influensa sker i Byahuset. Diskuterar ytterligare samarbetsformer

Uppdatera förening

Anmäl förening