Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hallaryds Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1987

Finns i

Kronobergs län
Älmhult kommun
Hallaryd distrikt
Hallaryd
med ca. 600 invånare.

Adress


Hallaryd

Besök hemsida

Kontaktperson

Åsa Dahlström
Hallaryds Fiber Ek. Förening
Ulvberga Tunneby 1
343 96 Hallaryd

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

32:e årets Hallarydsdag blev en succé!Med gemensamma krafter lyckades Hallarydsdagens arrangörer att trots en varm och skön dag locka publik till vår populära hemvändardag. Antal besökare beräknas till ca 1500 personer och programmet var späckat fram till 17.30.Bland artisterna syntes också Road Rockers som 2015 hade sin officiella premiär på Hallarydsdagens scen i hembygdsparken. Hantverksmarknaden hade som vanligt ett varierat utbud, allt från konsthantverk till närproducerade ekologiska livsmedel.Grillen med goda karrékotletter och potatissallad var populär och likaså kaffetältet var välfyllt med nöjda besökare som fikade på våfflor/kakor och kaffe. För barnen fanns flera aktiviteter som fiskdamm, ponnyridning, leksakstombola och backstapling. Barnen fick gratis prova på att bli ansiktsmålade! Hallarydsdagen är ett samarrangemang tillsammans med Hallaryds IF, Hallaryds hembygdsförening och Betel-kyrkan.

Bad/Idrottsplats

Olika badplatser finns t ex Vägla badplats och badplatsen i Kruseböke.Åvallen finns där Hallaryds IF spelar sina hemmamatcher.

Barnomsorg

Förskolan i Hallaryd växer så det knakar. Nu är där ca 30 barn i åldern 1-5 år och fler är på väg!

Bostäder

I sin strävan att främja en ökad befolkning i Hallaryd arbetar sockenråd med att försöka få fastighetsägare som har obebodda hus att inse nyttan av att upplåta dessa till uthyrning eller försäljning för att öka möjligheten för intresserade att bosätta sig i bygden.Det är en stor efterfrågan på hus i Hallaryd vilket är positivt. Orsaken är att det finns en stor efterfrågan på arbetskraft i de tre närliggande kommunerna.

Butik

Den 4:e oktober 2018 öppnade Solbacka Champinjoner AB en gårdsbutik vid sin odling. Först öppen en eftermiddag i veckan men numera öppet både torsdagar 15-18 och söndagar 13-16.

Egen affärsverksamhet

Föreningen driver ingen egen affärsverksamhet, men stöder med information också den varubuss som en dag i veckan kör runt i trakten.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Hej!Med anledning av en förfrågan som kom från Micael Schmitz angående den situation som de afghanska ungdomarna i Älmhult står inför då deras boende på Haga Park läggs ner och det möte som planeras den 28:e december 2017, på Värnlösa barnens dag, har styrelsen för Hallaryds Sockenråd valt att stödja det här initiativet. Vi ser att det finns ett behov av att inte bara hjälpa ungdomarna, men även att kunna gå handfasta exempel på hur man kan engagera sig för att öka befolkningen på landsbygden och genom att välkomna och hjälpa de som flytt från sina hemländer undan krig och förstörelse att återfå människovärdet och tron på framtiden. Därtill kan vi lära dem hur vårt samhälle fungerar och kanske t om därigenom en dag kan de kanske medverka till att förbättra förhållandena i deras gamla hemländer. Min förhoppning är att det, så här inför julen, finns en tanke på humanitet genom att värna om barnen och hjälpa sin nästa så att vi i Hallaryds Sockenråd kan visa att vi värderar alla lika och att det finns plats för de som redan finns här i kommunen. Barn ska inte behöva vara slagträd och offras i krig. Det här är inte första gången som Hallaryd ställer upp i kristider och förhoppningsvis inte sista gången. Våra kyrkor har alltid verkat för att undsätta de som drabbas och den hjälp som Ukrainahjälpen och Hope sprider visa på den goda vilja som folket i byn besitter. Passa på att gå på mötet den 28 december och om du möjlighet att hjälpa till kommer den hjälpen att mottas med tacksamhet. Varma hälsningar Åsa DahlströmOrdförande Hallaryds SockenrådText som skickades ut till alla invånare i Hallaryd inför det afghanska kulturminglet som anordnades i Hallaryds sockenstuga 28 dec 2017.Ett uppskattat möte som arrangerades med ungdomar, fadderfamiljer, Röda Korset samt kyrkoherde Karl-Henrik Wallerstein. En av våra nya suppleanter är tysk och vi hoppas att fler som har utländsk bakgrund blir engagerade i föreningens och styrelsens arbete.

IT

Hallaryds Sockenråd följer det fiberkabelprojekt som har startats i socknen och bistår med det vi kan för att underlätta för dem som arbetar med det. Gå in på hemsidan www.hallarydfiber.se för mer information. Första grävningen för fibernätet är avslutad och nu när inkopplingen är klar är Hallaryd rustade för framtiden och ett effektivt nyttjande av tjänster via Internet. 2017 har ytterligare en grävomgång startats och ytterligare ca 20 hushåll har fått internet via fiber. Under 2019 har ytterligare ett antal anslutningar tillkommit.

Kommunikationer

Hallaryd är byn som Länstrafiken Kronoberg glömde. Se karta i länken: http://assets.wm3.se/sites/16/media_files/9798/o_bGAnc6_If8c3eiTGlOow/original_Zon-_och_linjekarta_Ltk_markaryd_spcial.pdf?1386602660

Kultur

Sockenrådet arbetar med att ta fram ett minnesmärke i form av en sten med en plakett som ska informera om bygdens store son, historikern Jonas Andreas Hallenberg och hans livsverk.Den 27 november 2018 invigdes minnesmärket och en av initiativstagarna, Viking Svensson,som också var med och bildade sockenrådet, skänkte tillsammans med sin fru en grundplåt och under åren som gick var han delaktig i arbetet. Tyvärr hade båda gått bort innan arbetet var klart men vid invigningen var dottern med familj närvarande. I samband med invigningen hölls ett kaffekalas då Viking och hans fru tidigare drev ett café i Hallaryd. Sju sorters kakor som dottern valde ut ur deras sortiment fick bygdens egna kändisbagerska, Veronica Dahl, baka och hela arrangemanget blev en succé.En annan del av det kulturella tradionella i bygden är vårt valborgsmässofirande som i år blev utan eld och fyrverkerier pga brandrisk och eldningsförbud i kommunen. Sockenrådets ordförande fick det hedersamma uppdraget att hålla vårtalet och den nya kantorn och körledaren höll i kyrkokörens skönsång. Allt ordnat av Hallaryds IF.Den 25 augusti kommer Thore Brogårdhs museum som idag är privatägt att öppnas för visning. Thore Brogårdh som gick bort 7 mars 2018, bodde i många år i Sjuhult, Hallaryd och dokumenterade med sina skivor, böcker och fotografier mycket av det gamla livet på landsbygden. Ett kulturarv där fotografierna, som skänktes till Biblioteket i Osby, finns inlagda digitalt och kan sökas via länken:http://www.bgsamlingen.se/search.php

Lokal utvecklingsplan

2014 kom kommunen ut och hade en träff med byborna där man fick möjlighet att komma med förslag på vad man vill ha i byn och detta kan användas som underlag för den kommande översiktsplanen som kommunen tar fram. Översiktsplanen är framtagen och nu gäller det att få kommunen att använda planen för konkreta projekt och inte bara som en önskelista från medborgarna i Hallaryd.Älmhults kommun är en av 11 kommuner som är med i projektet Service i samverkan som Hela Sverige ska leva genomför under tiden 2017-2019. I det projektet har sockenrådet engagerat sig och haft möte med processledaren och även deltagit på det möte för allmänheten som genomfördes tillsammans med kommunens uppföljningsmöte av ÖP. Serviceprojektet kommer att vara aktuellt fram till avslut 2019.

Lokalt kapital

De projekt som närmast faller under den här kategorin är de som fiberföreningarna i egenskap av ekonomiska föreningar nu genomför, då det inte längre finns några EU-bidrag att söka.

Miljö & Natur

En del av Sockenrådets arbete de senaste åren har handlat om att ta fram gamla hävdade stigar och promenadstråk igen. Dels hade en del blivit obrukbara efter stormen Gudrun dels var en del oframkomliga på grund av att gamla träbroar rasat. Människorna i Hallaryd tycker om att vara ute och promenera och vi arbetar tillsammans med byns andra föreningar för att ta fram fler vackra stigar att ströva längs med.2014 blev Hennings broar uppfräschade med ny kallpressad linolja efter en rejäl avborstning och till våren 2019 kommer en ny städning och röjning att utföras. En vacker vandringsstig har iordningställts av Per Johnsson på marken vid den gamla lilla byn Hallarum. Här syns rester av äldre verksamheter som sågverk och kvarnar och informationstavlor berättar den intressanta historiken kring denna nyuppväckta plats. Därutöver försöker vi se till att kommunen sköter de grönområden som de ansvarar för. 2019 blev det igen dags att röja våra sköna naturplatser och den 16 mars städades och fixades Mulleboet till med ett glatt gäng som självklart ville ha grillkorv och fika , men då grillplatsen skulle bli fin grillades korven på en annan grill som tagits med. Den 11 maj var det Hennings broar över Lillån som fick en grundlig rengöring och senare en ny inoljning. Efteråt blev det fika hos Andreas en av våra nya styrelsesuppleanter och hans familj. Hallaryd är genom två andra föreningar, Hallaryds hembygdsförening och Hallaryds IF, med i ett LONA-projekt som vill utveckla naturstigen längs Helge å i Hallaryd.

Nyhetsbrev

En gång om året skickas det ut ett informationsblad till alla invånare i Hallaryd och utsocknes medlemmar i Hallaryd Sockenråd.Sockenrådet sammanställer också ett informationsblad som berättar om olika aktiviteter och service som finns i byn.

Omställning/Energi

På årets Hallarydsdag fick besökarna stifta bekantskap med två nya ponnyhästar som med sina skötare lät barnen prova på ett miljövänligt och trivsamt enhästars transportmedel.

Samlingslokaler

Då föreningen Hallarydsgården verksamhet avstannade och det gamla fina huset stod mer eller mindre oanvänt tog Sockenrådet initiativ till att få till en bättre lösning för framtiden. Resultatet av det blev att gården togs över av Hallaryds Hembygdsförening och nu tryggas arbetet med att få fram en lokal som an användas av alla för olika ändamål, t ex studiecirklar, olika mindre möten och sammankomster. Under året har huset målats utvändigt och ser nu riktigt fint ut. Framöver samarbetar vi med Hembygdsföreningen och har våra möten i deras lokal. Närmast i Sockenrådets planering ligger årets höstmöte och julpysssel med tillhörande adventsfika för barn och vuxna. Hoppas bara att tomten hittar till den nya samlingspunkten!Utöver denna lokal finns sockenstugan där mestadels begravningskaffe serveras men även andra möten kan hållas. Större arrangemang kan hållas i bygdegården Hallaborg.För mindre möten kan även klubbstugan nere vid Åvallen hyras för en billig peng. Vi har även en biblioteksfilial där folk kan träffas och utbyta ett par ord vid bokhyllan en kväll varannan vecka.För den lite mer aktive finns möjlighet att delta i damgympan en kväll i veckan och det finns även möjlighet att gå med när gubbar och gummor träffas och går en runda med efterföljande fika.

Skola

Då det inte längre finns några skolklasser i Hallaryds skola arbetar Sockenrådet för att Ryfors skola får vara kvar. En förhoppning är att det en dag ska finnas så många barn i Hallaryd att skolan kan öppnas igen.

Studiecirklar

Vi hoppas att det i framtiden ska kunna anordnas studiecirklar i Hallarydsgården och att alla föreningar ska kunna vara arrangörer.

Stimulera inflyttning

Sockenrådet samarbetar med kommunen för att ge nyinflyttade kontakt med personer som kan hjälpa till vid olika frågor som uppkommer när man är ny i en by. Sockenrådet kontaktar också alla nyinflyttade och berättar om föreningen samt lämnar över en liten gåva.

Trivsel/Fester

Den 24 oktober är det dags för årets höstfest i Hallarydsgården. 2017 var det äppe som höll ihop kvällens tema.I år kommer vi att ha ostprovning på schemat. Lördagen före 1:a advent ordnar Sockenrådet så att vuxna och barn samlas i en julstuga och i år träffas vi för en adventsfika i Hallarydsgården. Här får alla också möjlighet att göra juldekorationer. Dessa består av festmat till småfåglarna som talgbollar med fina band och fina röda äpplen. Den snälle tomten har med godhjärtad hjälp från Herrgårdstoppen med sig en stor säck med godispåsar till alla snälla barn. Det är en växande skara som kommer och 2017 var det över 40 barn och vuxna som samlades. Hoppas vi ses i år också!

Turism

Sockenrådet har tillsammans med Hallaryds IF arbetat med att ta fram en informationstavla som visar de aktiviterer och upplevelser som faktiskt finns i vår bygd. I takt med att hallaryd.se uppdateras hoppas vi att den ska bli ett attraktivt verktyg för turister som vill hitta smultronställen i Hallaryd.Ett turistinformationsblad gjort på tre språk har tagits fram.Hallaryd har många fritidshus som ägs av danskar och tyskar så de och deras gäster är en viktig målgrupp som kan engageras i föreningens verksamhet.

Ungdomsverksamhet

Från och med 2015 har vi en ung förmåga som med en brinnande iver och stort engagemang har tagit på sig att vara suppleant i föreningen och vi är glada för hans intresse och hoppas att han ska kunna utvecklas i vår organisation. Under åren har Lukas fått upodraget att arbeta med våra affischer, hemsidan och facebook.

Vägar/Mackar

Efter flera års väntan är Tvärleden mellan Osby och Markaryd klar och under flera år var Sockenrådet involverat i dess tillkomst.

Äldreomsorg

Det finns några mindre lägenheter som är anpassade för äldreboende. Bygdens äldreboende finns i Göteryd. I övrigt finns kommunens hemtjänst som arbetar för de äldre som bor kvar i sina egna bostäder.

Annan verksamhet

Informationstavlan står mitt i byn så där lite lagom stolt. Här finns kontaktuppgifter till lokala företag och föreningar samt information om Hallaryds historia.

Uppdatera förening

Anmäl förening