Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Uråsa/Jät Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Kronobergs län
Växjö kommun
distrikt

med 750 invånare.

Adress


Kontaktperson

Helena Virdarson
Uråsa/Jät Byalag
Uråsa Hägnalövskvarn
362 53 Uråsa

Verksamheten

IT

I form av byamöte har vi skyndat på V-ö kommun så att vi snabbt fick tillgång till bredband.

Kommunikationer

Vi har tagit upp frågan om bussförbindelser till framförallt Växjö där repr. från Länstrafiken varit inbjuden.

Kultur

Sedan 1997 ger vi i Uråsa ut en byatidning som förutom att delas ut i själva byn också skickas till intresserade som oftast då är utflyttade Uråsa-bor eller har släkt och vänner här.

Nyhetsbrev

Genom byatidning som utkommer 3 ggr per år har vi gett ut sedan 1997. Där har föreningar i byn kommit till tals och informerat om sin verksamhet plus egna artiklar.

Skola

Genom ett nära samarbete med föräldrargruppen på skolan.

Vägar/Mackar

Vi har tagit upp om vägarna i form av byamöte dit vi också har tagit representant från vägverket.

Uppdatera förening

Anmäl förening