Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hejdeby Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1992

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Hejdeby distrikt

med ca 170 invånare.

Adress


Kontaktperson

Anette Wallin Robertsson
Hejdeby Hembygdsförening
Hejdeby St Råby, 170
621 76 Visby

Tel. 1: 0498-26 15 46

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi har anordnat en loppis.

Bad/Idrottsplats

Vi har ställt iordning en boulébana som använts under sommartid mest. Både tävling och träning.

Barnomsorg

Ingen.

Bostäder

Inga.

Butik

Ingen.

Egen affärsverksamhet

Ingen.

IT

Ingen.

Kommunikationer

Inga.

Kultur

Vi har haft studiecirklar där vi forskat om socknens historia. Vi har olika föreläsningar eller bygdevandringar i socknen som bl a innefattar: fornminnen, gamla vägar samt nu senast äldre jordbruksekonmibyggnader.Vi förfogar också över en klockarbostad som vi varsamt restaurerar.

Lokal utvecklingsplan

Ingen.

Miljö & Natur

Vi försöker genom våra sockenvandringar göra medlemmarna och andra medvetna om vad vi har som är värt att bevara och vårda.

Nyhetsbrev

Vi bjuder in samtliga sockenbor oavsett om de är medlemmar eller ej till våra aktiviteter. Ca 3 utskick om året blir det.

Samlingslokaler

Vi disponerar den gamla skolan i Hejdeby som samlingslokal under vintern. På sommaren använder vi mest den gamla klockarbostaden som vi förfogar över.

Skapa jobb/Företagande

Dessvärre inga.

Skola

Ingen.

Studiecirklar

Vi har tidigare haft en om socknen men det var ca 1993.

Stimulera inflyttning

Vi brukar ha särskilda möten speciellt för nyinflyttade.

Tagit emot studiebesök

Under årliga bussutflykter som vi tidigare anordnade så brukade vi kontakta akutella hembygdsföreningar för att få lite guidening.

Trivsel/Fester

Vi anordnar varje år en lammfest tillsammans med Röda korset. Har också minst 2 s k trivselkvällar på sommaren med musik.

Turism

Ingen för tillfället men planer finns.

Ungdomsverksamhet

Vi har ingen ungdomsverksamhet för tillfället men alla åldrar är välkomna vid föreningens arrangemang.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi brukar gå på olika arrangemang som nu senast ett besök på vårat nya landsarkiv.

Vandrings- & Ridleder

Se vägar.

Varit på studiebesök

Det gör vi gärna om någon frågar.

Vägar/Mackar

Förutom att vi har varit ute på olika vägvandringar så kommer vi nu under våren att börja röja fram en gammal väg som går till gränsande socken. Meningen är att den ska kunna användas igen för promenader och ridning.

Äldreomsorg

Detsamma gäller här som beträffande ungdomsverksamheten. Det är spridda åldrar på våra medlemmar.

Annan verksamhet

Vi brukar ordna med den återkommade sockentrampen (cykelstafett). Genom att informera om datum och plats. Vi har också städkvällar i och kring vår gamla skola samt klockarbostad.

Uppdatera förening

Anmäl förening