Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Limmareds Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Tranemo kommun
Södra Åsarp distrikt

med 0 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ida Josefsson
LIMMAREDS BYALAG
Åsarp Ekliden
514 50 Limmared

Tel. 1: 0325-782 11

Verksamheten

Lokal utvecklingsplan

Vi har anmält intresse för att ingå i ett nytt projekt för att revidera vår utvecklingsplan.

Miljö & Natur

Fungerar som en länk mellan invånarna och kommunen vad gäller uppsnyggning av miljöer, restaurering av lekplatser.

Nyhetsbrev

Vi publicerar löpande information om vår verksamhet på vår hemsida.

Trivsel/Fester

Har ordnat en promenadslinga runt Ösjön. Håller på med ett projekt för att möjliggöra ett nytt promenadstråk med hjälp av en bro över Sämån.

Ungdomsverksamhet

Sportlovsaktivitet, resa till Nittorps Ishall

Vandrings- & Ridleder

Vi har som sagt iordningsställt en led runt sjön och jobbar nu med att färdigställa ytterligare en med en bro över Sämån.

Vägar/Mackar

Har en ständigt pågående dialog med kommunen angående cykelvägar.

Uppdatera förening

Anmäl förening