Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Lerbo Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Södermanlands län
Katrineholm kommun
distrikt

med ca 300 invånare.

Adress


Kontaktperson

Ulla Andersson
LERBO SOCKENRÅD
Lerbo Berg
640 23 Valla

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

I augusti varje år anordnar sockenrådet en marknad vid Klockargården. Det är lokala producenter och hantverkare som erbjuder sina varor.Marknaden besöks av mellan 500-600 personer.

Lokal utvecklingsplan

Vi deltar aktivt i Valla närvård, ett projekt för att får sjukvård i Valla.

Stimulera inflyttning

Vi välkomnar nyinflyttade personligen vid Valborgsmässofirandet i Bygdegården och delar ut informationsmateriel. Informationsbrochyren läggs ut på turistbyrån.

Trivsel/Fester

På årsmötet inbjuder vi en föreläsare eller informatör som berättar om ett för Lerbo aktuellt ämne. Sockenrådet bjuder på förtäring. Vi bjuder också nyinflyttade på våfflor på Valborgsmässofirandet som bygdegårdsföreningen ordnar på Bygdegården

Turism

Vi har en informationsbroschyr om Lerbo. Den är just nu under ombearbetning, och ska nytryckas och bland annat läggas ut på turistbyrån i Katrineholm.

Vandrings- & Ridleder

Vi ligger i startgroparna för att skapa en åvandring, som blir 600m lång och utgår från den gamla stenbron vid Klockargården. Den kommer att innefatta en en ny bro uppströms vid den gamla kvarnen.

Uppdatera förening

Anmäl förening