Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Valla-Sköldinge sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2002

Finns i

Södermanlands län
Katrineholm kommun
distrikt

med 3400 invånare.

Adress


Kontaktperson

Fel namn Fel namn
VALLA-SKÖLDINGE SOCKENRÅD
saknas
640 24 Sköldinge

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi medverkar i både Valla Marknad och Sköldingedagen.

Bad/Idrottsplats

Samarbetar med både Valla If och Sköldinge If

Bostäder

Vi har haft möten om serviceboende i både Valla och Sköldinge

Butik

Uppmuntrar lokala butiker i både Valla och Sköldinge

IT

Vi har samarbetat med BIM (bredband i medvind) för utveckling av bredband för alla, inom vår kommundel har de flesta möjlighet att ansluta sig till bredband

Kommunikationer

Vi har diskuterat tågstopp i tätorterna som ett alternativ till bilåkande till komuncentrat, Katrineholm

Kultur

Samarbete med Hembygdsföreningen

Miljö & Natur

Vi har en arbetsgrupp som bevakar trafikfrågorna inom vår kommundel

Nyhetsbrev

Vår eminenta tidskrift Bygdebladet Allehanda ges ut 4 ggr/år och i den tas aktuella frågor upp.

Samlingslokaler

Vi har drivit frågan om Badhusets bevarande och det gav resultat i att byggnaden inte revs, den verksamhet som skall bedrivas i den är inte klarlagd ännu.

Skapa jobb/Företagande

Vi redovisar olika företagare i Bygdebladet, om vilka tillgångar de är och vad de kan erbjuda våra bygdeinnevånare

Trivsel/Fester

medverkar vid Sköldingedagen och Valla Marknad

Turism

I vår tidskrift Bygdebladet Allehanda så tar vi upp verksamheter som främjar turismen

Ungdomsverksamhet

Jobbar för att skolarna skall finnas kvar i vår bygd

Vandrings- & Ridleder

Ridled Sörmland går genom vår kommundel och vi har haft artiklar i Bygdebladet som redovisat ridledens verksamhet

Vägar/Mackar

Vi uppvaktar kommunen och värgverket för att få till stånd förändringar i båda tätorterna och utefter RV 55

Äldreomsorg

inbjudit till träffar och serviceboende och Valla Närvårds utveckling

Uppdatera förening

Anmäl förening