Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Julita Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1936

Finns i

Södermanlands län
Katrineholm kommun
distrikt

med 800 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Bo Carlsson
JULITA HEMBYGDSFÖRENING
Doktorsvägen 11
640 25 Julita

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Torg- och hemvändardag, julmarknad.

Egen affärsverksamhet

Försäljning av bygdefilmer, skrifter, flaggor och julkärvar.

IT

Hemsida

Kultur

Kulturvårdande, torpinventering,sådd och skörd på gammalt vis.

Nyhetsbrev

Årsskrift och hemsida.

Skola

Ungräven skriven av skolbarnen i Julita. Bilaga till årsskriften.

Tagit emot studiebesök

Andra Hembygdsföreningar.

Trivsel/Fester

Temakvällar, film-, berättaraftnar, torgmarknad m.m.

Varit på studiebesök

Andra Hembygdsföreningar.

Uppdatera förening

Anmäl förening