Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Uppsala Bygdegårdsdistrikt

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1950

Finns i

Uppsala län
Uppsala kommun
Uppsala domkyrkodistrikt distrikt
Uppsala
med invånare.

Adress

c/o Ling, Botvidsgatan 3 C
75329 Uppsala

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Lars Ling
Uppsala läns Bygdegårdsdistrikt
Botvidsgatan 3 C
75329 Uppsala

Tel. 1: 018-607388
Tel. 2: 070-6316557

Verksamheten

Kultur

Ja.

Nyhetsbrev

Vi sänder ut vårt eget informationsblad BR-distriktet fyra gånger om året där vi bl. a berättar om aktuella träffar, samt kommande AU och styrelsesammanträden, aktuella händelser från bygdegårdar, kulturaktiviteter, mm.

Samlingslokaler

81 bygdegårdar i länet.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi ordnar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan informationsträffar med representanter för föreningarna i respektive kommuner flera gånger per år och minst en gång om året arrangerar vi en gemensam utbildningsdag.

Annan verksamhet

Uppsala bygdegårdsdistrikt samlar de 81 bygdegårdsföreningar som erbjuder samlingslokaler och är verksamma i Uppsala län. Vår uppgift är att sprida kunskap och information om länets bygdegårdar till allmänheten och politiker samt erbjuda stöd, råd och utbildning till funktionärerna i länets bygdegårdsföreningar.

Uppdatera förening

Anmäl förening