Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Fyris Östra Källor

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2008

Finns i

Uppsala län
Östhammar kommun
distrikt

med invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Freddie Eriksson
Fyris Östra Källor
Kaggbol 20
74893 Österbybruk

Tel. 1: 070-3549738

Verksamheten

Miljö & Natur

Föreningen har till ändamål att vårda, bevara och utveckla de kulturhistoriska naturvärdena i Österbybruk – Dannemora vattensystem.Baserat på den övergripande målsättningen kommer föreningen att på olika sätt och i samverkan med länsstyrelse, Östhammars kommun, Österbybruk-Dannemora Vattenråd, intresserade privatpersoner, organisationer och markägare att med praktiskt arbete och attitydpåverkan arbeta för målsättningen.Ett långsiktigt mål är att höja Dannemorasjöns medelvattenstånd till förmån för friluftsliv, fiske och fågelliv.Påbörjat samarbete för bättre vatten och vattenreglering i Österbybruk-Dannemora vattensystem Nu har Österbybruk-Dannemora Vattenråd, Östhammars kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län haft ett inledande möte om vad som behöver göras för att förbättra vattenstatusen i området. Det är inte bara fiskdöden i Dannemorasjön som ligger till grund för mötet, man har redan tidigare konstaterat att det finns problem som låga syrgashalter och olika åsikter om hur flödet ska regleras i vattensystemet.Tisdag den 7 maj 2015 samlades representanter från vattenrådet, kommunen och Länsstyrelsen för att börja kartlägga vad man kan börja arbeta med.

Annan verksamhet

-

Uppdatera förening

Anmäl förening