Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Upplands-Ekebys Utvecklingsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Uppsala län
Östhammar kommun
Ekeby, Uppland distrikt
Alunda
med invånare.

Adress

Upplands-Ekeby Bygdegård
74792 Alunda

Besök hemsida

Kontaktperson

Örjan Mattsson
Uppland-Ekebys Utvecklingsgrupp
Fröjsta 104
74791 Alunda

Tel. 1: 0174-30110

Verksamheten

Lokal utvecklingsplan

Verka för bra lösningar och driva frågor som berör hela bygden.

Samlingslokaler

Bygdegården.

Annan verksamhet

Ekebys utvecklingsgrupp är en partipolitisk fristående verksamhet och är en arbetsgrupp i Ekeby Bygdegårdsförening.Till sin uppgift har gruppen att verka för bra lösningar i de många lokala frågor som är angelägna i vår vardag.Gruppens syfte är att driva frågor som berör hela bygden. Den genomgående ambitionen är att verka för en positiv utveckling i Ekeby.

Uppdatera förening

Anmäl förening