Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Gräsö Södra Skärgårds Intresseförening, GSSI

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Uppsala län
Östhammar kommun
Gräsö distrikt
Östhammar
med invånare.

Adress

c/o Hillar Veiksaar, Sotargränd 1
74232 Östhammar

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Miljö & Natur

Föreningens mål är att:• Ha en levande skärgård• Slå vakt om de boendes intressen • Verka för de som jobbar i området• Ge dig som besökare en bra bild över skärgården men alla dess öar och besöksmål

Turism

Föreningens mål är att:• Ha en levande skärgård• Slå vakt om de boendes intressen • Verka för de som jobbar i området• Ge dig som besökare en bra bild över skärgården men alla dess öar och besöksmål

Annan verksamhet

Föreningens mål är att:• Ha en levande skärgård• Slå vakt om de boendes intressen • Verka för de som jobbar i området• Ge dig som besökare en bra bild över skärgården men alla dess öar och besöksmålÄspskär - Porten mot skärgårdenEN FÖRSTUDIE HAR GENOMFÖRTSGenom förstudien Äspskär - porten mot skärgården har ett omfattande och väl förankrat underlag tagits fram med förslag på hållbara lösningar för att förbättra båt- och parkeringssituationen vid Äspskärs brygga.Förstudiens arbete har drivits av GSSI (Gräsö Södra Skärgårds Intresseförening) i samverkan med Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun. Projektet har haft en styrgrupp bestående av personer från GSSI, Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun, samt två referensgrupper, där den ena bestått av representanter för bofasta och fritidsboende på öarna, och den andra av myndigheter och organisationer.Projektet har pågått under år 2012–2014 och finansierats av GSSI, Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun och Leader Upplandsbygd.De resultat och underlag som förstudien har arbetat fram bedöms vara tillräckliga för att gå vidare i nya projekt, för genomförande av de åtgärder som föreslås. Tiden det kommer ta att genomföra föreslagna åtgärder är starkt beroende av möjligheten till finansiering. Medel kommer att sökas från olika finansiärer som EU-fonder, stiftelser, regionala fonder och privata finansiärer.En förutsättning för både byggande och löpande skötsel av småbåtsbryggor och parkering är en lokal organisation som kan fortsätta att ansvara för genomförande och kommande drift av anläggningen samt en finansiering genom årlig avgift från de som önskar båt och/eller bilparkering.

Uppdatera förening

Anmäl förening