Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Veckholms Pastorats Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1948

Finns i

Uppsala län
Enköping kommun
Veckholm distrikt
Enköping
med invånare.

Adress

Veckholms Gamla Prästgård
74599 Enköping

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Monica Johansson

Veckholm Basta 20
74599 Enköping

Tel. 1: 0171-82207
Tel. 2: 070-201 04 08

Verksamheten

Kultur

Ordnar olika aktiviteter under året som midsommarfirande, kvarndag, marknader och sockenkamper, utflykter mm. Föreningen har också en manskör som sjunger till majbrasan och före jul.

Samlingslokaler

Hembygdsföreningens huvudsakliga verksamhet idag är dels att vårda och hyra ut den gamla prästgården samt den tiondebod och kvarn som föreningen äger. Den stora salen i prästgården rymmer ca 60 personer och det finns två mindre rum, Prostinnans rum och Pigkammaren, för mindre sammankomster. Ett modernt och rymligt kök där det går bra att laga och/eller värma mat finns också.

Trivsel/Fester

Ordnar olika aktiviteter under året som midsommarfirande, kvarndag, marknader och sockenkamper, utflykter mm. Föreningen har också en manskör som sjunger till majbrasan och före jul.

Annan verksamhet

Veckholms Pastorats Hembygdsförening bildades den 4:e april 1948 som en aktion för att rädda den gamla ståtliga prästgården som då skulle rivas eftersom en ny prästgård hade uppförts.Syftet med föreningen är enligt stadgarna att ”verka för en vidgad och fördjupad kännedom om bygden, dess natur, kulturminnen och samtida problem samt att främja såväl hembygdskänslan som den samfällda trevnaden bland områdets innebyggare”. Vidare skall föreningen ”vidsynt söka samverka med övriga inom området verksamma krafter med kulturellt gagnande syften.”I pastoratet ingår socknarna Veckholm, Torsvi och Kungs Husby som tillsammans utgör den södra delen av Trögden, en historisk benämning av den sydöstra delen av Enköpings kommun. Alla socknarna har kustlinje mot Mälaren, som ju var den viktigaste transportleden i äldre tider.

Uppdatera förening

Anmäl förening