Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Idé- och utvecklingsgrupp Karlholm

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1990

Finns i

Uppsala län
Tierp kommun
distrikt
Karlholmsbruk
med invånare.

Adress

Box 13
81911 Karlholmsbruk

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Kerstin Forsblom
Idé- och utvecklingsgrupp Karlholm
Box 13
819 11 Karlholmsbruk

Verksamheten

Bostäder

Idé & Utvecklingsgruppen är remissorgan i en del planärenden från kommunen. I samarbete med Tierpsbyggen startade Karlholmsprojektet där alla engagerade sig i gruppen. Vi gick ut med en enkät som besvarades av 250 hushåll. 95% svarade att de ville medverka att lyfta Karlholm.

Kommunikationer

Idé & Utvecklingsgruppen är remissorgan i en del planärenden från kommunen samt från vägverket angående gång och cykelvägen.

Skapa jobb/Företagande

Mål 4-projektet nätverksbyggande mellan företagare.

Trivsel/Fester

Turism

Föreningen Kultur o Guide gruppen i Karlholm har regelbundna visningar under juni, juli, augusti. I visningarna ingår smedjan, skolmuseet, kvarnen samt bagarstugan.

Vägar/Mackar

Idé & Utvecklingsgruppen är remissorgan i en del planärenden från kommunen samt från vägverket angående gång och cykelvägen.

Uppdatera förening

Anmäl förening