Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Östervåla Utvecklingsråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Uppsala län
Heby kommun
Östervåla distrikt
Östervåla
med 3000 invånare.

Adress

c/o Ingle, Kartan 204
74046 Östervåla

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Barbro Öman
Östervåla Utvecklingsråd
Lindsbro 655
74046 Östervåla

Tel. 1: 076-346 16 81

Verksamheten

Barnomsorg

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.

Bostäder

Att genom marknadsföring öka omvärldens kunskap om Östervåla med målsättningen att stimulera utvecklingen, sysselsättningen och tillväxten i bygden.

Butik

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.Att genom marknadsföring öka omvärldens kunskap om Östervåla med målsättningen att stimulera utvecklingen, sysselsättningen och tillväxten i bygden.Att entusiasmera och fungera som koordinator för olika intressen och grupper med målsättningen att stimulera ökat samarbete mellan lokala organisationer, föreningar och företag.

Kommunikationer

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.

Lokal utvecklingsplan

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.Att genom marknadsföring öka omvärldens kunskap om Östervåla med målsättningen att stimulera utvecklingen, sysselsättningen och tillväxten i bygden.Att entusiasmera och fungera som koordinator för olika intressen och grupper med målsättningen att stimulera ökat samarbete mellan lokala organisationer, föreningar och företag.

Skapa jobb/Företagande

Att genom marknadsföring öka omvärldens kunskap om Östervåla med målsättningen att stimulera utvecklingen, sysselsättningen och tillväxten i bygden.

Skola

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.

Stimulera inflyttning

Att genom marknadsföring öka omvärldens kunskap om Östervåla med målsättningen att stimulera utvecklingen, sysselsättningen och tillväxten i bygden.

Turism

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.

Ungdomsverksamhet

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.

Vägar/Mackar

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.

Äldreomsorg

Att vara ett språkrör för Östervålas invånare gällande dess service, näringsliv, turism och kommunikationer.

Annan verksamhet

Östervåla Utvecklingsråd arbetar för att utveckla Östervåla avseende näringsliv, kommunikationer, boende, service och turism. Medlemmar i Utvecklingsrådet är privatpersoner föreningar och företag, som är intresserade av Östervålas utveckling. Detta har utvecklingsrådet medverkat till: Tämnarens vattenråd Östervålas nya hemsida Stark påtryckare för nya skolan Stark påtryckare för nya hyreshusen i centrum Viktigt språkrör mot kommunen Företagar-/Utvecklingsluncherna Föreningskansliet (för allmänt nyttjande)

Uppdatera förening

Anmäl förening