Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Huddunge Utvecklingsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Uppsala län
Heby kommun
Huddunge distrikt
Huddungeby
med invånare.

Adress

Huddunge
74492 Huddungeby

Skicka Epost

Kontaktperson

Johan Lindström
Huddunge Utvecklingsgrupp
Ravastbo 846
74492 Huddungeby

Tel. 1: 070-5565452
Tel. 2: 0224-96233

Verksamheten

Barnomsorg

Skogsdungens förslole- och fritidsverksamhet: http://www.skogsdungen.se/ Huddunge byskola: http://huddungebyskola.se/

Skapa jobb/Företagande

Huddunge är en ort för brett entreprenörskap med sin centrala placering med närhet till Uppsala, Västerås samt Stockholm. Det finns en bredd av entreprenörer, allt från byggsektorn, livsmedel, slakteri, företagsrådgivning, friskvård, uthyrning av rum med visning av sevärdheter samt företagsbönder. Många entreprenörer arbetar tillsammans för att bredda sitt företags kunnande.

Skola

Huddunge byskola med egen skolbuss.

Stimulera inflyttning

Sedan millennieskiftet har vi i Huddunge arbetat för att öka inflyttningen av permanentboende i byn. Under 2003 startades Projekt Landsbygdsboende, ett Leader+projekt med EU-stöd, vars mål var att ta fram ett antal större gårdstomter som kunde erbjudas till försäljning. Under projektets gång har flera tomter sålts och nya hus uppförts. Projekt Landsbygdsboende avslutades under 2006 men arbetet med att övertyga folk om att Huddunge är en mycket trevlig by att bo i fortsätter förstås!

Annan verksamhet

Din dröm - Vår vardag.

Uppdatera förening

Anmäl förening