Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Vattholma i Samverkan

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2004

Finns i

Uppsala län
Uppsala kommun
Uppsala domkyrkodistrikt distrikt
Uppsala
med invånare.

Adress

Smältarlagsvägen 8
74350 Uppsala

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Niclas Malmberg
Vattholma i Samverkan
Smältarlagsvägen 8
74350 Vattholma

Tel. 1: 018-257566

Verksamheten

Barnomsorg

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Bostäder

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Integration/Mångfald/Jämställdhet

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Kommunikationer

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Lokal utvecklingsplan

– stimulera samarbetet mellan olika organisationer/föreningar/grupper– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– bedriva mötesverksamhet och informera ortsbor om aktuella frågor– fungera som bollplank för olika intressegrupper– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Miljö & Natur

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Omställning/Energi

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Skapa jobb/Företagande

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Skola

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Stimulera inflyttning

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Ungdomsverksamhet

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Vägar/Mackar

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Äldreomsorg

– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Annan verksamhet

Vattholma i Samverkan består av föreningar och organisationer. Vattholma i Samverkan finns för att :– stimulera samarbetet mellan olika organisationer/föreningar/grupper– tillvarata dina intressen för lokal utveckling– medverka till att frågor drivs demokratiskt– vara remissinstans för Uppsala kommun– väcka förslag och skriva motioner som rör bygdens utveckling– bevaka kommunala frågor– bedriva mötesverksamhet och informera ortsbor om aktuella frågor– fungera som bollplank för olika intressegrupper– finna gemensamma lösningar som gagnar vår ort

Uppdatera förening

Anmäl förening