Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Jäts byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1908

Finns i

Kronobergs län
Växjö kommun
distrikt

med Ca 400 invånare.

Adress


Kontaktperson

Harald Petersson
Jäts byalag
Jät Björkliden
362 52 Jät

Tel. 1: 0470/31272
Tel. 2: 0701902957

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Byalaget svarar för skötseln av vår badplats i Jät. Vi har byggt nya bryggor och renoverat omklädningsrum och toaletter.Byalagets medlemmar svarar för badplatsens skötsel.Vid badplatsen finns också ett campinghus som vi sköter.

IT

Vi har samverkat föt att kunna utnyttja ADSL i Jät.

Kommunikationer

Vi har arbetat för att det skall finnas busslinjer till Växjö även sommartid när skolorna inte är öppna.

Kultur

Bevara kulturlandskapet genom röjning. Kartläggning av bebyggelse på ett 100-tal torp och backstugor. GPS registrering. Att stödja hembygdsföreningens arbete ingår i målsättningen.Byalaget svarar för helgsmålsringning i Jäts gamla kyrkas klockstapel. Sex medlemmar sköter detta.

Miljö & Natur

Vi har lagt ned 7-8000 arbetstimmar på vårt naturvårdsprojekt där vi rensat Agga å från mycket stor buskvegetation. Vi har anlagt 12 km naturstig utefter Agga å och utefter stranden av Jätviken av sjön Åsnen samt går stigen genon byn med bl a Jäts gamla medeltidskyrka. Området där stigen går är klassat som riksintresse. Vi har också byggt ett utsiktstorn vid naturstigen med härlig utsikt över sjön Åsnen. Vi har tillverkat och satt upp skyltar till badplats, naturstig och start- och centralplats.

Skola

Stödjer lågstadieskolan i Uråsa.

Stimulera inflyttning

Allt vårt arbete med att hålla lanskapet rent och öppet, arbete med badplats, naturstig, utsiktstorn, byalagets verksamhet i stort syftar bl a till att göra Jät attraktivt för nyinflyttning.

Trivsel/Fester

Byalaget ordnar fest för medlemmarna och dessutom har vi startat med att ordna sommarfest för allmänheten vid badplats/naturprojektets centralplats.Byalaget anordnar årligen en fisketävling på Kr Himmelsfärds dag med fika och prisutdelning. Ca 60 personer deltar. Byalaget anordnar årligen en sommarfest vid badplatsen som vi sköter. Grillning och olika nöjesaktiviteter.

Turism

Se alla våra insatser för natur och kultur i byn.

Ungdomsverksamhet

Genom skötsel av badplatsen och genomförande av naturprojektet.

Vandrings- & Ridleder

Vi har röjt och markerat upp 12 km naturstig utefter Agga å, Jätviken av sjön Åsnen och genom Jäts by. Vi har även en centralplats med kartor för vandrare samt har vi byggt ett utsiktstorn för att kunna se ut över sjön Åsnen.

Vägar/Mackar

Vi har aktivt arbetat för att minska hastigheten genom byn där mängder av bilar kör för fort. Vi har nekats påminnelseskylt (70 km) alternativt 50 km genom Jäts by men utan framgång. Byalaget har kontaktat vägförvaltningen i minst 20 år i detta ärende.

Äldreomsorg

I vår målsättning ingår att hjälpa varandra i byn vid behov. Att stödja kyrkans arbete ingår också.

Uppdatera förening

Anmäl förening